Millaisen sosiaalifoorumin tarvitsemme ja kuinka sen toteutamme?

Suomen sosiaalifoorumi on uniikki ja tärkeä kansalaisfoorumi, joka kokoaa vuosittain yhteen erilaisia kansalaisliikkeitä  ja kriittisestä yhteiskuntakeskustelusta kiinnostuneita henkilöitä keskustelemaan, luennoimaan ja jakamaan tietoa monimuotoisesta taistelusta pääomien maailmanvaltaa vastaan sekä kestävien oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa tukevien arvojen puolesta.

Tapahtumaa ollaan järjestämässä Suomessa nyt jo 14. kertaa, vaikka sen tulevaisuutta ei ole pystytty rakentamaan vakaalle pohjalle. Tämä epävakaus on johtanut tarpeeseen kehittää ja reflektoida nykyisiä toimintamalleja. Tähän on useita syitä. Esimerkiksi viimeisen neljäntoista vuoden aikana poliittinen ilmapiiri on muuttunut huimasti; taloudellinen eriarvoisuus on kasvanut, kulutus lisääntynyt kestämättömiin sfääreihin ja ympäristön tuhot järisyttävät milloin missäkin päin maailmaa, sotia ja muita humanitaarisia kriisejä unohtamatta. Nämä olivatkin keskeisiä teemoja, jotka nousivat esiin sosiaalifoorumin teettämässä alustavassa kyselyssä siitä, mitä ovat ne akuutit ongelmat, joihin meidän tulisi löytää ratkaisuja. Mitä enemmän poliittinen tilanne kiristyy ja ongelmat eskaloituvat, sitä tärkeämpi on kansalaisyhteiskunnan aktiivisen verkoston rooli.

Millainen kansalaisyhteiskunnan aktiivisen verkoston rooli sitten tulee olemaan tulevaisuudessa? Riittävätkö nykyiset toimintamallimme näiden ongelmakohtien ratkaisemiseksi? Tarvitaanko suurempien liikkeiden mobilisointia ja yhteistyötä suurten ongelmien edessä vai riittääkö monimuotoinen ja pirstaloitunut toiminta, jossa erilaiset yhteisöt syventyvät tarkastelemaan heitä eniten kiinnostavaa asiakokonaisuutta? Kysymys siitä, millaista kansalaistoimintaa tarvitsemme vuonna 2015, johtaa suoraan pohdintaan siitä, millainen on foorumi, jota kansalaiset nyt kipeimmin tarvitsevat tulevina vuosina?

Miten toimintaa tulisi kehittää käytännön tasolla?

Aloitimme pohdinnan jo viime viikon perjantaina 10.4. Sosiaalifoorumin toiminnan kehittäminen -työpajassa. Keskustelua käytiin avoimessa ilmapiirissä ja siinä käytettiin horisontaalissa päätöksenteossa hyödynnettyjä käsimerkkejä. Tämä on myös tärkeä metodi keskusteluissa sosiaalifoorumiviikonlopun työpajoissa.

Horisontaalisessa päätöksenteossa käytetyillä käsimerkeillä reagoidaan keskustelussa jatkuvasti.

Horisontaalisessa päätöksenteossa käytetyillä käsimerkeillä reagoidaan keskustelussa jatkuvasti.

Erityisen vahvasti nousi esiin huoli sosiaalifoorumin tulevaisuudesta. Tili- ja vastuujärjestön vaihtuminen lähes vuosittain on aiheuttanut katkoksia informaatiossa, kun vastuujärjestön löytäminen on saattanut venyä pitkälle syksyyn, kuten kävi tänäkin vuonna. Tiedossa kuitenkin on, ettei Attac ry:llä ole mahdollisuuksia ja resursseja jatkaa sosiaalifoorumin järjestämistä ensi vuonna, joten mitä nopeammin uusi vastuujärjestö pääsee puikkoihin, sitä sulavammin toiminta saanee jatkua. Olisiko teidän järjestönne tai yhdistyksenne halukas mahdollistamaan Suomen sosiaalifoorumin 15-vuotisjuhlat?

Jos vastuujärjestön löytäminen koetaan haastavaksi, voidaan myös pohtia olisiko järkevää tehdä sosiaalifoorumista yhdistys. Tällaisen yhdistyksen perustaminen tukisi sosiaalifoorumin toiminnan monipuolistamista, mutta saattaisi ajaa toimintaa sisäänpäinlämpiävämmäksi.

Sosiaalifoorumin fasilitaattori Suvi Van Gestel ja Kepan Anni Vihriälä kommunikoivat käsimerkein Sosiaalifoorumin toimintatapojen kehittäminen -työpajassa.

Sosiaalifoorumin fasilitaattori Suvi Van Gestel ja Kepan Anni Vihriälä kommunikoivat käsimerkein Sosiaalifoorumin toimintatapojen kehittäminen -työpajassa.

Kansainväliset vieraat ovat aina tärkeä osa sosiaalifoorumin monimuotoisuutta. Tänä vuonna kaikki kutsutut vieraat ovat olleet miespuolisia ja tämä on herättänyt tunteita eri osapuolissa. Voiko tasa-arvoa edistävässä tapahtumassa kansainvälisten vieraiden sukupuolijakauma olla näin räikeä? Tähän asiaan lienee syytä kiinnittää huomiota tulevaisuudessa, kun vieraita kutsutaan.

Pitäisikö sosiaalifoorumi järjestää syksyllä kevään sijasta?

Paikan vaihtuessa tulevana vuonna (Arbiksen remontin vuoksi) nousi esiin myös ajatus siitä, onko kevät ajankohtana kaikista otollisin tapahtuman järjestämiselle? Osa on kokenut, että sosiaalifoorumi tulee aina yhtä yllättäen ja kevään kiireiden myötä sisällöt puristetaan kasaan kiireesti ja pian koko tapahtuma onkin jo ohi. Myös rahoituksen hakemisen kannalta olisi syksy turvallisempi ajankohta. On myös huomioitava, että toukokuussa on toinen suuri kansalaisjärjestöt yhteenkokoava tapahtuma, Maailma kylässä.

Keskeinen asia ajankohdan pohdinnan kannalta oli kuitenkin jatkumon mahdollistaminen. Onko kevät vai syksy otollisempaa aikaa sitoutua uuteen toimintaan vai tarvitaanko voimauttavia osatapahtumia kenties ympäri vuotta? Kuinka verkostoitumista, yhteistoimintaa ja kommunikaatiota voitaisiin parantaa sosiaalifoorumin osanottajien kesken? Onko tämä kaikki tarpeellista? Onko sosiaalifoorumin rahoittaminen ulkoministeriön hankerahoituksella liian rajoittava tekijä vai tulisiko pohtia myös riippumattomampia rahoitusmuotoja?

Kaksi työpajaa sosiaalifoorumin aikana

Kysymyksiä lienee jälleen enemmän kuin vastauksia, mutta tästä syystä keskustelu sosiaalifoorumin tulevaisuudesta jatkuukin läpi tapahtuman. Sosiaalifoorumin kehittäminen -työpaja järjestetään lauantaina 25.4. klo 10-12 ja sunnuntaina 26.4. klo 15-17 luokassa 21. Olet lämpivästi tervetullut osallistumaan tärkeään muutostyöhön!

Työpajoja vetää sosiaalifoorumin fasilitaattori Suvi Van Gestel, jolla on laaja kokemus vaikuttamisesta ja vapaaehtoistyöstä kansainvälisessä ilmapiirissä. Myös koko sosiaalifoorumin ajan voi keskusteluun osallistua Muutoskiskalla, joka sijaitsee Arbiksen kahvilassa. Keskustelu jatkuu yleiskokouksessa keskiviikkona 6.5. klo 17-19, joka pidetään Seurakuntayhtymän tiloissa (Kolmas linja 22 B).

Tervetuloa mukaan!

 

Share

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *