Tervetuloa mukaan kartoittamaan solidaarisuustalouden muotoja ja toimijoita

Tervetuloa mukaan kartoittamaan solidaarisuustalouden muotoja ja toimijoita– tehdään yhdessä toisenlainen talous näkyväksi!

Solidaarisuustalous on oikeudenmukaisempaan, kestävämpään ja demokraattisempaan talouteen tähtäävää toimintaa, joka rakentaa käytännöllisessä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa vaihtoehtoja valtavirran talousajattelulle ja yksityisen voitontavoittelun ensisijaisuudelle. Solidaarisuustalous tarkoittaa esimerkiksi aikapankkeja, vaihtopiirejä, vapaaehtoistyötä, yhteiskunnallisia yrityksiä, ekokyliä, osuuskuntia ja omavaraisviljelyä. Tärkeää eivät ole tarkat rajat, vaan monimuotoinen pyrkimys kohti parempaa, eli tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa taloutta.

Suomen solidaarisuustalousverkosto on muutaman vuoden ajan tuonut esiin esimerkkejä ja näkemyksiä toisenlaisen talouden rakentamiseksi vastauksena aikamme visaisiin ongelmiin. Talouden rihmasto rakentuu päivä päivältä ja jokainen meistä on sen toimija.

Solidaarisuustalouden toimijoita näkyväksi

Kutsumme teidät nyt mukaan kartoitukseen, jossa solidaarisuustalouden toimijoita tehdään näkyväksi ympäri Suomen. Tarkoituksena on kartoittaa toimijoita, jotka demokraattisia toimintamalleja toteuttaen tai niihin pyrkien, tekevät toisenlaisesta taloudesta totta. Keskeistä on demokraattisten arvojen näkyminen käytännössä: taloudellinen toiminta, joka haastaa voitontavoittelun, kilpailullisuuden ja kuluttajamentaliteetin ja joka toteuttaa käytännöissään oikeudenmukaisuuden, moniarvoisuuden, tasa-arvon, demokratian, ekologisuuden ja autonomian arvoja.

Jos tunnet kuuluvasi joukkoon, ilmianna itsesi vastaamalla oheiseen lyhyeen kyselyyn ja osallistu solidaarisuustalouden näkyväksi tekemiseen!

Kokoamme keräämämme tiedot ”solidaarisuustalousseinäksi” vuoden 2015 Suomen sosiaalifoorumiin. Seinä on visuaalinen esitys, jonka avulla sosiaalifoorumin osallistujat pääsevät pohtimaan talouden eri muotoja ja talouden haltuunoton mahdollisuuksia.

Solidaarisuustalouden kartoittamista ja näkyväksi tekemistä jatketaan tämän jälkeen eri tavoin solidaarisuustaloutta tekevien verkostojen ja toimijoiden kanssa. Tavoitteena on kehittää esimerkiksi graafinen nettikartta, joka kuvaa toimijakenttää sekä edistää toimijoiden välistä keskustelua ja yhteistyötä sekä laajentaa näin solidaarisuustalouden käytäntöjä.

Tule siis mukaan tekemään solidaarisuustaloutta näkyväksi täyttämällä oheinen lyhyt kysymyslomake, mikäli työsi ja toimintasi liittyy tavalla tai toisella solidaarisuustalouteen tai haluat kehittää sitä siihen suuntaan.

Täytähän kyselyn keskiviikkoon 22.4. mennessä!

Yhteydenotot ja tiedustelut:
Ruby van der Wekken (050 436 2171) &
Tuomo Alhojärvi (040 777 8416)

 

Share

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *