Maahanmuuttokeskustelu reloaded

Järjestää: Kriittisen siirtolaistutkimuksen verkosto yhdessä 
Rakennusliiton kanssa

  Taustaa

Keskustelu maahanmuutosta Suomessa on hajanaista ja painottuu niin 
kutsuttujen maahanmuuttokriitikoiden argumentteihin reagointiin. 
Hajanaisuus ilmenee maahaanmuuttajien kannalta ongelmallisten ilmiöiden 
käsittelemisessä yksittäistapauksina ilman, että ilmiötä 
tarkasteltaisiin yhteiskunnallisena ja poliittisena kokonaisuutena.

Olemme kiinnostuneet Maahnamuuttokeskustelun luomisesta, jossa pohjana 
on siirtolaisuuden tarkastelu kokonaisuutena ilman, että sitä 
tarkastellaan lähtökohtaisesti niin kutsutun kantaväestön ongelmana.

  Työpajat sosiaalifoorumeissa

Haluamme avata muun muassa yksittäisten keskustelutilaisuuden kautta 
jatkuvan, kehittyvän diskurssin. Tilaisuudet ovat sidoksissa muihin 
prosesseihin, joilla pyritään avaamaan keskustelua ja lisäämään 
tietoisuutta siirtolaisuudesta kokonaisuutena. Avauksena tälle 
järjestämme kaksi työpajaa eri alojen toimijoita yhteen kokoavissa 
sosiaalifoorumeissa.

Suomen sosiaalifoorumissa Helsingissä tarkoitus on lähestyä teemaa 
/ongelmana/. Avaamme aihetta tarkastelemalla eri mekanismeja, joilla 
ihmisiä hallitaan maahanmuuttopolitiikan keinoin. Tässä suurena tekijänä 
ovat erilaiset prekaarit työsuhteet ja maahanmuuttajien asettaminen 
eriarvoiseen asemaan ammattinsa ja työllistymismahdollisuuksiensa 
perusteella. Lähestymme teemaa myös pakolaispolitiikan ja erilaisten 
“epäsäännöllisten” siirtolaisuuden muotojen kautta.

Pyydämme seuraavia tahoja pitämään puheenvuoroja:

  *

   Tutkija Mervi Leppäkorpi Alustus: Maahanmuuton suhde
   globalisaatioon, “vapaa liikkuvuus”

  *

   Tutkija Johanna Sirkiä Työsuhdeperusteinen maahanmuutto
   luokkakysymyksenä

  *

   Kati Pietarinen Pakolaispolitiikka Suomessa ja EU.n vaikutukset

  *

   Säilöönoton perusteet ja käytäntö Markus Himanen, Vapaa liikkuvuus
   -verkosto

  *

   Asianajaja Ville Hoikkala Lumeavioliittoepäilyt

  *

   Tutkija Anna Kontula Loppupuheenvuoro: Työn ja kotouttamisen suhde
   sosiologisena kysymyksenä
Share

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *