Tulevatko tämän päivän nuoret koskaan saamaan eläkettä?

TYÖELÄKESEMINAARI – Tulevatko tämän päivän opiskelijat tai työssäkävijät ikinä saamaan eläkettä?

Etelä-Suomen Vasemmistonuoret ottaa selvää Suomen työeläkejärjestelmän tulevaisuudesta ja esitettyjen kiristysten tarpeellisuudesta. Tule kuulemaan maan ykkösasiantuntijoita ja kysymään kaikki, mikä on askarruttanut mieltäsi eläkejärjestelmän suhteen!

* * Sunnuntaina 25.4. kello 11-12.45 * *
Ruotsinkielisellä työväenopistolla Etu-Töölössä (Dagmarinkatu 3)

Työeläkejärjestelmän rahoitus – hupenevatko eläkevarat suurten ikäluokkien eläkkeisiin?
– Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja Jaakko Tuomikoski

Työurien pidentäminen – kannattaisiko ottaa yksityinen eläkevakuutus päästäkseen joskus eläkkeelle?
– SAK:n apulaisjohtaja Kaija Kallinen

Kommenttipuheenvuoro
– tutkija Ville-Pekka Sorsa

Yleisökeskustelu

Tervetuloa!

Lisätietoa seminaarista:
Saila Ruuth
saila.ruuth@gmail.com, 040 7466 441

Lisätietoa Suomen Sosiaalifoorumista: http://www.sosiaalifoorumi.fi/
[www.sosiaalifoorumi.fi]

Share

Työttömyysturva ja työeläkejärjestelmät

TAUSTAA:

Tutkimusten mukaan monetkaan nuoret eivät enää luota saavansa kunnollista eläkettä, eivätkä usko pääsevänsä ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin. Mitä useammat suomalaiset menettävät luottamuksensa yhteisesti hoidettuun ja valvottuun järjestelmään, sitä useampi turvautuu yksityiseen vakuuttamiseen. Tästä seuraa julkisten turvajärjestelmien hidas tuhoutuminen, koska uudet sukupolvet eivät enää haluakaan rahoittaa julkisen turvan kuluja.

TAVOITE:

Pohtia yhdessä, miten ammattiosastojen ja kansalaisjärjestöjen tulisi asettaa selkeät ja helposti avautuvat tavoitteet julkisen ja valvotun sosiaalivakuutuksen parantamiseksi, niin että ihmiset jälleen alkaisivat uskoa yhteisen toiminnan voimaan.

Puhujat:

–          Tilastokeskuksen yliaktuuri Olli Savela, jonka alustuksen otsikkona on Julkisen sektorin rahoitus

–          Suomen Elintarviketyöläisten Liiton työttömyyskassa johtaja Seppo Niininen, joka alustuksessaan pohtii miten osa-aikaisten ja pätkätyöläisten ansiosidonnaista työttömyysturvajärjestelmää tulisi parantaa nykyaikaan sopivammaksi

–          KELAn tutkija Pertti Honkanen avaa työeläkekeskustelua pohtimalla työeläkerahastojen roolia ja mahdollisuuksia

Kommenttipuheenvuoron käyttää tutkija Ritva Pitkänen, joka pohtii, mihin yritysten voitot oikein valuvat.

Share

Kuka on köyhän asialla?

Perusturvan tasosta ja korotustarpeista, sekä sen muodostumisperusteista
kaivataan avointa ja rakentavaa keskustelua. Seminaarin tavoitteena on luoda
edellytyksiä vahvemman yhteisen tahtotilan luomiseksi perusturvan
parantamiseksi.

Vastuunkantoa heikoimmassa asemassa olevista odotetaan ennen kaikkea
politiikoilta. Apuun on huudettu myös ammattiyhdistysliikettä. Kenen asia
köyhän asia on? Miksi poliittiset toimijat eivät kykene päätöksentekoon,
missä menee etujärjestöjen edunvalvonnan raja?

Heikki Hiilamo, tutkimusprofessori, KELA

Markku Salomaa, edunvalvontayksikön johtaja,  STTK

Järjestävät: Toimihenkilöunioni TU ja Työväen Sivistysliitto TSL

Share

Kampaaja, kirvesmies, kuorma-autonkuljettaja, kuvataiteilija, kodinhoitaja…Muuttumaton työ, muuttuuko turva?

Saturday, 24 April 2010
14:00 – 15:45
Suomen sosiaalifoorumi, Helsingin ruotsinkielinen työväenopisto Arbis
Dagmarinkatu 3; Helsinki

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n järjestämässä seminaarissa
Kampaaja, kirvesmies, kuorma-autonkuljettaja, kuvataiteilija, kodinhoitaja
-Muuttumaton työ, muuttuuko turva? keskustellaan itsensä työllistämisestä.

Keskustelijoina
SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto
Suomen Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen
JHL:n lakimies Tuuli Vänskä.

Tilaisuuden juontaa SAK:n hankekoordinaattori Anu Suoranta.

Yhä useampi tekee työtä muussa kuin työsuhteessa. Monilla on työ- ja
toimeksiantosuhteita, sekä itsensä työllistämistä. Itsensä työllistäjä
kantaa markkinariskit suoraan ilman, että riskin vastapainona olisi aitoa
mahdollisuutta yrittäjän voittoon. Työajat venyvät, mutta keskiansiot
saattavat jäädä palkkatyötä pienemmäksi.

Yksin neuvotellessaan ihmiset alihinnoittelevat työtään. He kantavat itse
taloudelliset menetykset. Alihinnoittelu ja palkkatyösuhteista heikompi
sosiaaliturva vaikuttavat koko alan työpaikkoihin ja työehtoihin.

Seminaarissa pohditaan miten työn teettämisen ja työn hankinnan muuttuvat
tavat haastavat laajentamaan edunvalvonnan ja sosiaaliturvan piiriä ja miten
taataan työtä tekevien vähimmäisehtojen yhdenvertainen sääntely työn
tekemisen tavasta riippumatta.

Järjestäjä: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Share

Maahanmuuttokeskustelu reloaded

Järjestää: Kriittisen siirtolaistutkimuksen verkosto yhdessä 
Rakennusliiton kanssa

  Taustaa

Keskustelu maahanmuutosta Suomessa on hajanaista ja painottuu niin 
kutsuttujen maahanmuuttokriitikoiden argumentteihin reagointiin. 
Hajanaisuus ilmenee maahaanmuuttajien kannalta ongelmallisten ilmiöiden 
käsittelemisessä yksittäistapauksina ilman, että ilmiötä 
tarkasteltaisiin yhteiskunnallisena ja poliittisena kokonaisuutena.

Olemme kiinnostuneet Maahnamuuttokeskustelun luomisesta, jossa pohjana 
on siirtolaisuuden tarkastelu kokonaisuutena ilman, että sitä 
tarkastellaan lähtökohtaisesti niin kutsutun kantaväestön ongelmana.

  Työpajat sosiaalifoorumeissa

Haluamme avata muun muassa yksittäisten keskustelutilaisuuden kautta 
jatkuvan, kehittyvän diskurssin. Tilaisuudet ovat sidoksissa muihin 
prosesseihin, joilla pyritään avaamaan keskustelua ja lisäämään 
tietoisuutta siirtolaisuudesta kokonaisuutena. Avauksena tälle 
järjestämme kaksi työpajaa eri alojen toimijoita yhteen kokoavissa 
sosiaalifoorumeissa.

Suomen sosiaalifoorumissa Helsingissä tarkoitus on lähestyä teemaa 
/ongelmana/. Avaamme aihetta tarkastelemalla eri mekanismeja, joilla 
ihmisiä hallitaan maahanmuuttopolitiikan keinoin. Tässä suurena tekijänä 
ovat erilaiset prekaarit työsuhteet ja maahanmuuttajien asettaminen 
eriarvoiseen asemaan ammattinsa ja työllistymismahdollisuuksiensa 
perusteella. Lähestymme teemaa myös pakolaispolitiikan ja erilaisten 
“epäsäännöllisten” siirtolaisuuden muotojen kautta.

Pyydämme seuraavia tahoja pitämään puheenvuoroja:

  *

   Tutkija Mervi Leppäkorpi Alustus: Maahanmuuton suhde
   globalisaatioon, “vapaa liikkuvuus”

  *

   Tutkija Johanna Sirkiä Työsuhdeperusteinen maahanmuutto
   luokkakysymyksenä

  *

   Kati Pietarinen Pakolaispolitiikka Suomessa ja EU.n vaikutukset

  *

   Säilöönoton perusteet ja käytäntö Markus Himanen, Vapaa liikkuvuus
   -verkosto

  *

   Asianajaja Ville Hoikkala Lumeavioliittoepäilyt

  *

   Tutkija Anna Kontula Loppupuheenvuoro: Työn ja kotouttamisen suhde
   sosiologisena kysymyksenä
Share
1 2