Vapaaksi ylikulutuksesta – kohti kohtuustaloutta ja kasvupakosta vapautettua myötämäkiyhteiskuntaa

Ylikuluttamisen ja väärinkuluttamisen ongelmaan esitetään useimmiten ratkaisuksi yksittäisen kuluttajien valistamista. Olisiko reilumpaa ja tehokkaampaa kuitenkin puuttua niihin yhteiskunnallisiin käytäntöihin ja rakenteisiin, jotka synnyttävät ja ylläpitävät ympäristölle haitallista toimintaa. Tällaisia vapautumisen paikkoja ovat ainakin siirtyminen kasvun tavoittelusta ja ylettömästä mielikuvamainonnasta kohtuuteen.

Keskustelemassa Pauliina Kainulainen, Pohjois-Karjalan kohtuus-toiminta, Tuuli Hirvilammi, Maan ystävät, Niklas Toivakainen, Helsinkin yliopisto. Tilaisuuden juontaa Marko Ulvila

Järjestäjä: Maan ystävät, Nuukuusviikko ja Pohjois-Karjalan kohtuus-toiminta

Share

Radioaktiiviset päästöt merialueilla – Itämeri, maailman radioaktiivisin meri?

Itämeri – maailman radioaktiivisin meri?

Ydinvoimaloiden vaikutukset rannikkoalueilla.

Ulsterin yliopiston professori, biofysiikan tohtori Chris Busby on Suomessa vierailulla osana Itämeren tutkimushanketta. Busby on aikaisemmin tutkinut mm. radioaktiivisten päästöjen vaikutusta Irlanninmeren rannikkoalueilla Walesissa ja Irlannissa.

Busbyn tutkimusryhmä on löytänyt Itämeren sedimenteistä yli 50 kertaa enemmän cesium-137:ää kuin mitä Irlanninmeressä oli siellä tehdyn tutkimuksen aikana. Tutkimustulosten perusteella Itämeri on tällä hetkellä maailman radioaktiivisin meri. Mitä seurauksia tästä on odotettavissa rannikkoalueella eläville ihmisille? Mistä päästöt johtuvat ja onko niille tehtävissä jotain?

Sosiaalifoorumissa lauantaina 24.4. klo 12-13.45 liikuntasalissa, alustajana ja keskustelemassa professori Chris Busby

Tervetuloa!

Taustatietoja:

Läpimurto radioaktiivisen säteilyn terveysvaikutusten tutkimisessa, esimerkkinä Itämeri

Ulsterin yliopiston professori, biofysiikan tohtori ja Euroopan säteilyriskikomitean tieteellinen sihteeri Chris Busby on vierailulla Helsingissä 20 – 25.4.2010. Busby on tutkinut mm. radioaktiivisten päästöjen vaikutusta Irlanninmeren rannikolla Walesissa ja Irlannissa. Busbyn tutkimusryhmä on löytänyt Itämeren sedimenteistä yli 50 kertaa enemmän cesium-137:ää kuin, mitä Irlanninmeressä oli siellä tehdyn tutkimuksen aikana. Radioaktiivisuuden nousun ovat aiheuttaneet ydinkokeet, Tshernobylin onnettomuus sekä Itämeren rannikon ydinvoimaloiden jatkuvat päästöt. Itämeri on tällä hetkellä maailman radioaktiivisin meri. Tämän vaikutukset ovat havaittavissa mm. Ruotsin rannikkoalueilla rintasyövän lisääntymisenä.

Alustus liittyy Euroopan säteilyriskikomitean vasta julkaisemaan tutkimusraporttiin ECRR2010 radioaktiivisen säteilyn aiheuttamien terveysvaikutusten tutkimisesta. Käytössä ollut riskien arviointimalli on perustunut 1950-luvulla räjäytettyjen ydinpommien uhrien nopeaan, ulkoiseen altistumiseen säteilylle. Malli on kuitenkin osoittautunut riittämättömäksi selittämään pitkäaikaista, sisäistä altistumista säteilylle. ECRR2010 raportti osoittaa jo aikaisemman ECRR2003 raportin esittämän uuden riskien arviointimallin yhtäpitäväksi saatujen tutkimustulosten kanssa, ja selittää näin riskien arviointimallin ja todelliseen aineistoon perustuvien tutkimusten välillä esiintyneen ristiriidan.

Tilaisuuden järjestää Maan ystävät ry

Share

GMO-vapaa Suomi

Geenimuuntelu – miksi sitä vastustetaan?
Ideapaja gm-pottujen pään menoksi

Vielä ennen kevään kylvöjä on syytä keskustella, minkälaista
maanviljelyä Suomessa harjoitetaan tulevaisuudessa. Jos gm-lobbareiden
suunnitelmat toteutuvat, tavanomaisille ja luomupelloille tulee
meilläkin kyytiä. Eduskuntakäsittelyssä oleva gm-viljelyä koskeva laki
on vastuuton.

Keskustelua johdattamassa Markku Rämö ja Jenni Sademies
GMO-vapaa Suomi -kampanjasta.

Tule mukaan ideoimaan, miten GMO:t pidetään poissa Suomen pelloilta!

Järjestää: GMO-vapaa Suomi -kampanja
http://www.gmovapaa.fi/

Share

Adivasien villiä metsää ylläpitävät tarkoitukset – villi biodiversiteetti kumppanina ja puutarhana

Tilaisuudessa pohditaan:

– Millaisten tarkoitusten avulla voi elää biodiversiteetille tilaa avaavaa elämää?

– Millaiset takoitukset ylläpitävät metsän villiä kasvua kumppanina ja puutarhana ?

– Miten voi elättää villiä metsää yhteisönä ja kotina?

Alustajina/ keskustelun virittäjinä Kai Vaara, Ossi Kakko ja Ville-Veikko Hirvelä

Järjestäjät:

– Maan ystävät – Alkuperäiskansat ja yhteys maahan

– Siemenpuusäätiön Intia ryhmä

Share

Kansalaisaktivismin tulevaisuus: Kevytaktivismia vai järjestövaikuttamista?

Seminaarissa keskustellaan suomalaisen kansalaisaktivismin tulevaisuudesta. Yhteiskunnallinen toiminta ei välttämättä kanavoidu
olemassaolevien järjestöjen kautta tapahtuvaksi vaikuttamistyöksi jasitoutuminen kevenee. Seminaarissa pohditaan, miten ihmisille voidaan tarjota matalan kynnyksen paikkoja tulla mukaan joko perinteiseen järjestötyöhön tai epämuodolliseen kansalaistoimintaan.

Puhujina ovat. mm. Luonto-Liiton pääsihteeri, tutkija, Leo Stranius ja muita kansalaisaktivisteja.

Järjestäjä: Luonto-Liitto

Share

Pelastavatko markkinat planeetan?

Hallitukset ja liike-elämä vakuuttavat, että ilmastonmuutos on mahdollista torjua markkinamekanismien ja innovatiivisten insinööriratkaisuiden luovalla yhdistelmällä. Näkemyksen mukaan päästökauppa ja erilaiset kompensointimekanismit vähentävät saasteita ja vihreä kapitalismi tuottaa vähähiilisen yhteiskunnan. Kokemukset esimerkiksi päästökaupasta ovat kuitenkin ristiriitaisia. Pahimmassa tapauksessa uudet markkinat eivät vähennä päästöjä, vaan ylläpitävät ympäristöllisesti kestämättömiä käytäntöjä, synnyttävät uusia spekulatiivisia kuplia ja pahentavat globaalia epätasa-arvoa.

Järjestäjät: Attac, Maan ystävät

Share