Suomen sosiaalifoorumin yleiskokous 28.1. klo 17

Pop-up -sosiaalifoorumi on päätetty järjestää 16.4., ja nyt on aika käynnistää sen suunnittelu. Tervetuloa Sosiaalifoorumin yleiskokoukseen torstaina 28.1. klo 17 Helsinkiin suunnittelemaan foorumin teemoja sekä käytännön järjestelyjä.

Ajatuksena on tehdä kevyemmällä organisaatiolla Sosiaalifoorumin pop up -tapahtuma, joka koostuu erilaisista itse organisoiduista keskusteluista sekä yhteisestä iltatilaisuudesta.

Päivitys: Kokouspaikkana toimii Vasemmistonuorten toimisto: Hämeentie 29, 6. krs, 00500 Helsinki.

Luettavissa on myös edellisen kokouksen pöytäkirja: PK 22.10.2015 yleiskokous SSF

Share

Sosiaalioorumin yleiskokous 22.10. klo 17

Tervetuloa Suomen Sosiaalioorumin seuraavaan yleiskokoukseen 22.10. klo 17 Seurakuntien talossa, Kolmas linja 22, Helsinki. Kokous on avoin kaikille kiinnostuneille, ja etenkin mukaan toivotaan Sosiaalifoorumiin osallistumista suunnittelevia järjestöjä.

Keskeinen aihe kokouksessa on ensi kevään Pop up sosiaalifoorumi, joka aiotaan järjestää joko 23.4. tai 16.4.

Ajatuksena on tehdä kevyemmällä organisaatiolla Sosiaalifoorumin pop up -tapahtuma, joka koostuu erilaisista itse organisoiduista keskusteluista sekä yhteisestä iltatilaisuudesta.

Share

Sosiaalifoorumin yleiskokous ma 21.9. klo 17

Seuraava sosiaalifoorumin yleiskokous pidetään 21.9.2015 klo 17 alkaen. Paikkana on Helsingin seurakuntien talo, Kolmas linja 22.

Kokouksessa käsitellään sosiaalifoorumi-konseptia laajemminkin ja mietitään, kuinka sitä voisi uudistaa.

Edellisessä kokouksessa ideoitiin keväällä 2016 järjestettäväksi Pop-up -sosiaalifoorumia. Varsinainen sosiaalifoorumi on suunniteltu siirtyväksi loka-marraskuulle 2016.

Share

Osallisuustalouskeskustelu

Lauantai klo 12, luokka 21

Parecon Finland ry esittelee osallisuustalouden tiekarttaa tasa-arvoisemman ja osallistavamman talouden luomiseksi. Markkinatalouden keskeisten myyttien kautta peilataan osallisuustalouden mahdollisuuksia talouden instituutioiden ja päätöksenteon perustavasta uudistamisesta niin työpaikoilla kuin kansainvälisestikin. Tilaisuuden puhujina Parecon Finlandin Antti Jauhiainen, Joona Mäkinen ja Tuomas Salonen, sekä kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki, joka kommentoi osallisuustalouden kaltaisten visioiden ja toisaalta reformien suhdetta.

Järjestäjinä Parecon Finland ry ja Suomen Rauhanpuolustajat ry.

Share

Economic Democracy and Universalism

Saturday at 12, room 35

Nature has been kind enough to provide abundant natural resources to every region of this earth, but she has not given guidelines on how to distribute these resources among the members of society. The universal aim of economic democracy is to guarantee the minimum requirements of life to all members of society. A seminar in english with Proutist Universal speaker Ravi & Neohumanist Education speaker (Gurukul) Dada Gatiimayananda.

Organizers: Proutist Universal & Neohumanist Education.

Share

Meksikon pitkät vallankumoukset ja ensimmäinen todellinen maailmanvallankumous

Lauantai klo 12, luokka 33

VTT Petri Minkkinen alustaa keskustelua selittämällä mitä Meksikon kolme pitkää vallankumousta pitivät sisällään, mihin niillä pyrittiin ja kuinka ne liittyivät ja liittyvät kulloisiinkin maailmantapahtumiin. Nämä kolme pitkää vallankumousta ovat 1) vuonna 1810 käynnistynyt itsenäisyyskamppailu, 2) Meksikon vallankumous vuodesta 1910 ja 3) nyt käynnissä oleva Meksikon kolmas pitkä vallankumous, joka tulkinnasta riippuen alkoi joko vuonna 1968, 1988 tai 1994. Lisäksi keskustellaan Meksikon historian ja maailmanhistorian valossa siitä, kuinka Meksikon pitkät vallankumoukset vaikuttivat kulloiseenkin maailmanjärjestykseen. Nykyisyyteen ja lähitulevaisuuteen liittyen keskustellaan myös Meksikon kolmannen pitkän vallankumouksen kytkennöistä käynnissä olevaan ensimmäiseen todelliseen maailmanvallankumoukseen.

Alustus pohjautuu VTT Petri Minkkisen kirjaan ”Meksikon 1900-luku – Vallankumouksellisen maan politiikka, talous ja ulkopolitiikka” (Helsinki: KAKTUS, 2009) ja hänen artikkeliinsa ” Wars, Revolutions and the First Real World Revolution”, Historia Actual Online, 19/2009, http://historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/view/295/283.

Seminaariesittely (PDF)

Järjestäjinä Tiede- ja taideyhdistys KAKTUS ry ja Suomen Rauhanliitto YK-yhdistys ry.

Share

Solidaarisuustaloustiede

Lauantai klo 12, luokka 45

Haluamme kartoittaa maailmansosiaalifoorumin peruskirjaan soveltuvia taloudellisia käytännön esimerkkejä Suomessa.

”Maailman sosiaalifoorumi on avoin kokoontumispaikka … tarkoitettu kansalaisryhmille ja -liikkeille, jotka vastustavat uusliberalismia ja maailman hallitsemista pääomilla tai muilla imperialismin muodoilla, ja jotka ovat sitoutuneet rakentamaan maailmaa, joka perustuu hedelmällisiin suhteisiin ihmisten ja muun maapallon välillä.” (Maailmansosiaalifoorumin peruskirjan 1. kohta vapaasti suomennettuna)

Kartoituksen avainsanat ovat eri ulottuvuuksia solidaarisemmasta taloudesta: vertaistuotanto, kohtuustalous, commons, permakulttuuria ym.

Maanviljelijä Jukka Lassila (www.lassilantila.fi) esittelee suunnitelmiaan solidaarisuustalouden kehittämisestä maatilan ympärille sekä Etelä-Suomen Luonnonmukaisen viljelyn yhdistyksen toimintaa (www.esvy.fi). Yhdistys on on äskettäin liittynyt kansainväliseen Via Campesina -liikkeeseen.

Tervetuloa jakamaan tietoanne ja tutustumaan eri hankkeisiin!

Kartoituksen anti tulee olemaan kaikille saatavilla nettitilassa: www.openfsm.net/projects/solidaarisuustalous

Järjestäjinä Solidaarisuustalous-verkosto, Merkur-pankki ja Stadin aikapankki.

Share
1 2 3 4 5 6