Kansanliikkeet eivät voi paeta organisaatioita

Organisaatiot ovat pitkään olleet kansalaisliikkeiden teorioissa kiistanalainen aihe. Yhtäältä organisaatiot voidaan käsittää välttämättöminä ja arvokkaina resursseina, ja toisaalta antiteeseinä, jotka tukahduttavat demokratian. On kuitenkin mahdotonta väittää, että ihmisten ja ideoiden mobilisointi onnistuisi ilman jonkinasteista järjestäytymistä.

Viikonloppuna Suomen Sosiaalifoorumissa vieraili brasilialainen Rodrigo Nunes (Catholic University of Rio de Janeiro), joka on nimetty yhdeksi Latinalaisen Amerikan kuumimmista poliittisista filosofeista. Organisation of the Organisationless: From Social Networks to Political Parties -seminaarissa Nunes keskusteli Hanna Nikkasen ja Teivo Teivaisen kanssa kansalaisliikkeiden erilaisista tavoista järjestäytyä sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien ympärille ja miten organisaatiot tulisi ymmärtää. Tai kuten Nunes ja Teivainen molemmat asian ilmaisivat; nykyiset organisaatiot eivät ole kuten entiset.

Rodrigo Nunes ja Nicanor Perlas Sosiaalifoorumin avajaisissa.

Rodrigo Nunes ja Nicanor Perlas Sosiaalifoorumin avajaisissa.

Keskustelu perustui Nunesin 2014 ilmestyneeseen kirjaan Organisation of the Organisationless: Collective Action after Networks. Keskeistä kirjassa ja Nunesin tutkimuksessa on ajatus, että kaikki kansanliikkeet muodostavat organisaatioita ja että nykyiset järjestäytymismallit voivat olla ristiriidassa aktivismiin liitettyjen ideoiden, kuten horisontaaliuuden ja suoran demokratian, kanssa. Viitaten Podemos -liikkeeseen, Nunes kertoi, että järjestäytyminen on muuttumassa ja kansanliikkeissä voidaan nähdä paluuta muodollisuuteen, niin kutsuttuun puoluemalliin. Viime vuosikymmenien aikana  muodostunut ymmärrys kansanliikkeistä verkostoina ei ole kuitenkaan menettänyt deskriptiivistä voimaansa, vaan verkostojen voidaan vieläkin sanoa kuvaavan kollektiivisen toiminnan muotoa ja toimintaa.

Kansanliikeiden toimintaan liittyy monenlaisia toimijoita ja erilaisia organisaatiomalleja ja keskeistä Nunesin esittämälle argumentille on ekologioiden käsite. Ekologiat sisältävät sekä muodollisia ja epämuodollisia toimijoita, aina puoluemallista löyhiin verkostoihin. Hänen mukaansa verkostot ovat itse asiassa kansanliikkeiden nollapiste, jossa toiminta tulee ennen varsinaista muotoa. Toisin sanoen järjestäytyminen, sen rakenne ja johtajuus voivat ottaa löyhän tai muodollisen rakenteen, mutta lopulta kansanliikkeet eivät voi paeta organisaatiota . Organisaatio ottaman muodon tulisi seurata toimintaa – ei toisin päin. Nunes uskookin, että ideaalisen organisaation normatiivinen määrittely on tarpeetonta ja mielenkiintoisempaa on tarkastella, kuinka järjestäytyminen tapahtuu ilman ennalta määriteltyä toimintamallia. Tästä on hänen mukaansa järjestäytymättömien järjestäytymisessä (organisation of the organisationless) on kyse.

Lisää aiheesta:

 

Teksti:
Mikko Laamanen
Kansanliikkeiden tutkija ja Suomen sosiaalifoorumi 2015 vapaaehtoinen

Kuva:
Antti Seppänen

Share

Rodrigo Nunesin johdolla tarkastellaan nykyajan kansalaisliikkeitä Suomen sosiaalifoorumissa 25.–26.4.

Rodrigo Nunes, eräs Latinalaisen Amerikan kuumimmista poliittisista filosofeista, esiintyy Suomen sosiaalifoorumissa lauantaina ja sunnuntaina. 36-vuotias Nunes on ollut aktiivinen sekä Maailman sosiaalifoorumissa että Oikeutta siivoojille -liikkeessä.

Nunes oli 2000-luvun alussa keskeinen vaikuttaja Maailman sosiaalifoorumin sisällä ja liepeillä toimivissa autonomisissa tiloissa ja liikkeissä, kuten zapatistikapinallisilta nimensä saaneessa Caracol Intergalácticassa. Myöhemmin hän on toiminut myös Turbulence -kollektiivissa ja monissa viime vuosien suurissa katuliikehdinnöissä, erityisesti Brasiliassa ja Espanjassa.

Aktivisminsa lisäksi Nunes on arvostettu yhteiskunnallisten liikkeiden teoreetikko ja hän opettaa Rio de Janeiron Katolisessa yliopistossa. Viime vuosina hän on korostanut uudenlaisia johtajuuden muotoja, joita liikkeiden sisältä nousee. Kyse ei ole niinkään perinteistä johtajayksilöistä tai etujoukoista vaan verkostoista. Viime kuukausina Nunes on kiertänyt esimerkiksi Lontoossa, Berliinissä ja New Yorkissa esittelemässä ajatuksiaan ja kirjaansa Organisation of the Organisationless, joka on myös sosiaalifoorumin sunnuntain tapahtuman otsikkona.

”Iloitsen siitä, että minut on kutsuttu Suomen sosiaalifoorumiin ja pääsen tapaamaan suomalaisia kansanliikkeitä ja järjestöjä. Sosiaalifoorumin kaltaiset tapahtumat ovat keskeisiä dialogin ja keskinäisen yhteisymmärryksen ylläpitämiseksi ja edellytyksiä yhteisten toimintamallien kehittämiseksi. Vaikka finanssikriisin alusta on jo vuosia, ja Suomi on ollut suhteellisen onnekkaassa asemassa verrattuna esimerkiksi Kreikkaan, täälläkään ei asioita pitäisi tarkastella vain maan rajojen sisällä. Toivon omien ajatusteni ja kokemusteni hyödyttävän suomalaisia aktivisteja”, Nunes sanoo.

rodrigo_nunes

Share