Ydinaseeton maailma – Eurooppa voi aloittaa

Kuvaus: Obama asetti tavoitteksi lopullisen ydinaseriisunnan, mutta sitten kysymykseksi nousi voiko se tapahtua meidän elinaikanamme. Samalla me tiedämme että jos ydinasevallat eivät nyt tuo pöytään lupauksia todellisesta ydinaseriisunnasta ja aikataulua ensimmäisille askelille, emme pysty estämään ydinaseteknoligiaa leviämistä. Nyt on aika aktivoitua ja vaatia ydinaseriisuntaa. Ongelmmallinen haaste on myös ns rauhanomainen ydinenergia ja se miten hallita ydinaseita varten tarvittavia raakaaineita. Meillle eurooppalaisille on ensimmäinen askel vaatia ydinaseetonta eurooppaa. Emme suostu pitämään ydinaseita omalla takapihallamme!

Ydinsulkusopimus neuvottelut alkavat 3. toukuuta New Yorkissa paikalla myös maailman rauhanliike. Tule kuulemaan ja keskustelemaan siihen liittyvistä aloitteista ja kansalaisyhteiskunnan varjotapahtumista.

Teeman johdattelemassa muun muassa Rauhanliiton puheenjohtaja Tarja Cronberg, joka tehnyt aiheesta myös selvityksen Ulkopoliittiselle Instituutille ja tutkija Kati Juva.

Järjestäjät ; Suomen Rauhanliitto – YK Yhdistys, Rauhanpuolustajat, Lääkärien sosiaalinen vastuu ja Sadankomitea

Share

Kovemmat Kädet

Otsikko: Kovemmat Kädet.

Kuvaus: Draamatyöpaja sukupuolettuneesta väkivallasta.

Tavoitteena on haastaa ajattelua siitä mitä väkivalta on ja mistä se kumpuaa. Keskitymme etenkin naisten ja miesten välisen väkivallan kysymyksiin.

Draamatyöpaja sisältää lämmittelyleikkejä jonka jälkeen syvennytään aiheeseen erillaisten harjoitusten kautta. Draamatyöpaja käyttää teatterillisia harjoituksia, lavastetaan reaalielämän kohtauksia ja pohditaan tunteita ja ajatuksia joita kohtaukset (ja harjoitukset) herättävät. Voidaan käyttää myös ns. specktactor tekniikkaa jossa ne ryhmän jäsenet jotka katsovat kohtauksen pääsevät korvaamaan näyttelemässä olevia ja tarjoavat omaa lähestymistapaansa tilanteen purkamiseen (Boalilainen tekniikka)

Kaikki harjoitteet puretaan keskustelemalla ja pohdinnalla. Draamatyöpajassa käsitellään raskaitakin teemoja joten on erityisen tärkeää purkaa nousevat tuntemukset hallitusti sekä päättää työpaja aina positiivisin merkein.

Järjestäjä: Demokraattinen sivistysliitto ja PAND – taiteilijat rauhan puolesta

Huom! Ennakkoilmottautumiset suotavia. Ne voidaan osoittaa suoraan minulle samoin kuin tarkemmat tiedustelut työpajan sisällöstä.

Yhteystiedot. Sari.lahteinen@yahoo.com

Share

Profound discussion: The winds of the change in the world

Freedom from materialism? Towards spirituality? Free energy? Global warming or cooling? Controllers of the world? Changes in the world structure?

Just wandering the condition of the world and humanity. Consciousness and awareness seems to be rising and holistic transformation on physical, mental and spiritual level going on. Join to discuss; the future of humanity.

In English.

www.anandamarga.fi

———————————-

Käännös: Syvällistä pohdiskelua muutoksen tuulista maapallolla.

Materialismista vapaaksi? Globaali lämpeneminen vai viileneminen? Maailmaa kontrolloivat voimat? Maapallon rakenteelliset muutokset? Henkisyyden aikakausi ja henkiset ulottuvuudet? Ns. Vapaata energiaa?

Tietoisuuden kasvaessa ihmetellään maapallon ja ihmiskunnan tilaa, sekä tapahtumassa olevaa kokonaisvaltaista; fyysistä, psyykkistä ja henkistä muodonmuutosta. Liity mukaan keskustelemaan ihmiskunnan tulevaisuuden näkymistä.

Englanniksi.

Share

Kansalaisyhteiskunta rauhanrakentajana Somaliassa

Alustava ohjelma:

Abdihakim Aynte: Somali Forum for Progress – a media platform as an agent for change / Vuorovaikutteinen media muutoksentekijänä

Abdirizak H. Mohamed: Finnish Somalia Network – building trust for joint vision and leadership / Suomen Somalia-verkosto – keskinäisen luottamuksen rakentaminen ehtona yhteisille tulevaisuudennäkymille ja johtajuudelle

Ismail Aw Musse, Horseed mediayhdistys ry : The role of transnational and local media in information dissemination and peace building / Kansainvälisen ja paikallisen median rooli tiedonvälittäjänä ja rauhanrakentajana

Mukhtar Abib: Building paths for social networking / Sosiaalisten verkostojen rakentaminen ja niiden merkitys kansalaistoiminnassa

Discussion and conclusions / Keskustelu ja johtopäätökset

JÄRJESTÄJÄT

Somali Forum for Progress Finland (rekisteröitävä yhdistys; www.sfpf.wordpress.com)

Suomen Somalia-verkosto ry (www.somaliaverkosto.net)

Horseed Mediayhdistys ry/Suomen Somaliportaali (www.suomensomali.com)

Share

Länsi-Sahara – Afrikan viimeinen siirtomaa

Länsi-Sahara on Afrikan viimeinen siirtomaa. Se on vuodesta 1963 kuulunut Yhdistyneiden kansakuntien listaan alueista, joissa siirtomaavalta on purettava sen alkuperäisväestön tahdon mukaisesti.

Marokko on laittomasti miehittänyt Espanjan entisen siirtomaan Länsi-Saharaa jo yli kolmekymmentä vuotta. Noin 250 000 länsisaharalaista odottaa Algerian pakolaisleireillä paluuta kotimaahansa. Marokon miehittämälle alueelle jääneet länsisaharalaisille ihmisoikeusloukkaukset ovat olleet arkipäivää: pidätyksiä, katoamisia ja kidutusta.

Laittomasta miehityksestä huolimatta EU ja Marokko käyvät kauppaa Länsi-Saharan kalavaroista, ulkomaiset yhtiät etsivät Marokon kanssa öljyä rannikolta ja esimerkiksi suomalainen Wärtsilä kauppaa Marokolle voimaloita miehitetylle alueelle.

Pääpuhujana Länsi-Saharan vapautusliikkeen Polisarion Suomen edustaja Maima Mahmud Breka

Järjestäjä: Suomen Rauhanpuolustajat ry

Share

Mitä Suomi voi tehdä uraaniaseiden kieltämiseksi?

Mitä Suomi voi tehdä uraaniaseiden kieltämiseksi?

Paneelikeskustelu, pääpuhujana Ria Verjauw, Kansainvälisen uraaniaseiden kieltoa vaativan verkoston ICBUW:n johtokunnan jäsen ja Belgian verkoston puheenjohtaja. Panelisteina eduskunnan ulkoasiainvaliokunnasta kansanedustaja Erkki Tuomioja, ulkoministeriöstä asevalvontayksikön päällikkö Outi Holopainen sekä Maanpuolustuskorkeakoulusta insinöörieversti, sotatekniikan laitoksen johtaja Ilkka
Jäppinen, joka kuuluu myös Rauhanturvaajaliittoon.

Tervetuloa kuulemaan uraaniaseiden vaikutuksista, kysymään tämän päivän tilanteesta ja luomaan Suomen hallitukselle painetta toimia aktiivisesti uraaniaseiden kiellon toteutumiseksi.

Järjestää Uraaniaseet kieltoon -verkosto

Share
1 2