Solidaarisuustalouden rakentaminen

Suomessa kehittyy jatkuvasti solidaarisempia talousmalleja vaihtoehtoina valtataloudelle: omavaraistalous, vaihto- ja ruokapiirit, vastuullinen yritystoiminta, jne. Tervetuloa mukaan tutustumaan käytännön esimerkkeihin ja keskustelemaan toisenlaisesta taloudesta ja sen kehittämisestä, sen ristiriidoista ja yhteystyön mahdollisuuksista.

Järjestäjät: Kumpulan vaihtopiiri aikapankkina, Suomen Yhteiskunnallisten Yrittäjien Yhdistys SYY ry, JAK Finland: koroton pankki, Merkur

Share

Yhteisöradion merkitys meksikolaiselle kylälle, josta 90 % työikäisistä on lähtenyt töihin Yhdysvaltoihin

Etelä-Meksikossa paikalliset ihmiset ovat perustaneet kyliinsä yhteisöradioita, joilla kerrotaan oman kylän asioista, pidetään yllä omaa kieltä, kulttuuria ja musiikkia. Oaxacan osavaltion tilanteesta ja radioiden toiminnasta kertovat Tepejillon yhteisöradion kuuluttaja Veronica Morales sekä Ääni intiaanikylille -hankekoordinaattori Anna-Reetta Korhonen.

Järjestäjät: Ääni intiaanikylille -hanke ja Helsingin seurakuntayhtymä

Share

Kampaaja, kirvesmies, kuorma-autonkuljettaja, kuvataiteilija, kodinhoitaja…Muuttumaton työ, muuttuuko turva?

Saturday, 24 April 2010
14:00 – 15:45
Suomen sosiaalifoorumi, Helsingin ruotsinkielinen työväenopisto Arbis
Dagmarinkatu 3; Helsinki

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n järjestämässä seminaarissa
Kampaaja, kirvesmies, kuorma-autonkuljettaja, kuvataiteilija, kodinhoitaja
-Muuttumaton työ, muuttuuko turva? keskustellaan itsensä työllistämisestä.

Keskustelijoina
SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto
Suomen Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen
JHL:n lakimies Tuuli Vänskä.

Tilaisuuden juontaa SAK:n hankekoordinaattori Anu Suoranta.

Yhä useampi tekee työtä muussa kuin työsuhteessa. Monilla on työ- ja
toimeksiantosuhteita, sekä itsensä työllistämistä. Itsensä työllistäjä
kantaa markkinariskit suoraan ilman, että riskin vastapainona olisi aitoa
mahdollisuutta yrittäjän voittoon. Työajat venyvät, mutta keskiansiot
saattavat jäädä palkkatyötä pienemmäksi.

Yksin neuvotellessaan ihmiset alihinnoittelevat työtään. He kantavat itse
taloudelliset menetykset. Alihinnoittelu ja palkkatyösuhteista heikompi
sosiaaliturva vaikuttavat koko alan työpaikkoihin ja työehtoihin.

Seminaarissa pohditaan miten työn teettämisen ja työn hankinnan muuttuvat
tavat haastavat laajentamaan edunvalvonnan ja sosiaaliturvan piiriä ja miten
taataan työtä tekevien vähimmäisehtojen yhdenvertainen sääntely työn
tekemisen tavasta riippumatta.

Järjestäjä: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Share

Maahanmuuttokeskustelu reloaded

Järjestää: Kriittisen siirtolaistutkimuksen verkosto yhdessä 
Rakennusliiton kanssa

  Taustaa

Keskustelu maahanmuutosta Suomessa on hajanaista ja painottuu niin 
kutsuttujen maahanmuuttokriitikoiden argumentteihin reagointiin. 
Hajanaisuus ilmenee maahaanmuuttajien kannalta ongelmallisten ilmiöiden 
käsittelemisessä yksittäistapauksina ilman, että ilmiötä 
tarkasteltaisiin yhteiskunnallisena ja poliittisena kokonaisuutena.

Olemme kiinnostuneet Maahnamuuttokeskustelun luomisesta, jossa pohjana 
on siirtolaisuuden tarkastelu kokonaisuutena ilman, että sitä 
tarkastellaan lähtökohtaisesti niin kutsutun kantaväestön ongelmana.

  Työpajat sosiaalifoorumeissa

Haluamme avata muun muassa yksittäisten keskustelutilaisuuden kautta 
jatkuvan, kehittyvän diskurssin. Tilaisuudet ovat sidoksissa muihin 
prosesseihin, joilla pyritään avaamaan keskustelua ja lisäämään 
tietoisuutta siirtolaisuudesta kokonaisuutena. Avauksena tälle 
järjestämme kaksi työpajaa eri alojen toimijoita yhteen kokoavissa 
sosiaalifoorumeissa.

Suomen sosiaalifoorumissa Helsingissä tarkoitus on lähestyä teemaa 
/ongelmana/. Avaamme aihetta tarkastelemalla eri mekanismeja, joilla 
ihmisiä hallitaan maahanmuuttopolitiikan keinoin. Tässä suurena tekijänä 
ovat erilaiset prekaarit työsuhteet ja maahanmuuttajien asettaminen 
eriarvoiseen asemaan ammattinsa ja työllistymismahdollisuuksiensa 
perusteella. Lähestymme teemaa myös pakolaispolitiikan ja erilaisten 
“epäsäännöllisten” siirtolaisuuden muotojen kautta.

Pyydämme seuraavia tahoja pitämään puheenvuoroja:

  *

   Tutkija Mervi Leppäkorpi Alustus: Maahanmuuton suhde
   globalisaatioon, “vapaa liikkuvuus”

  *

   Tutkija Johanna Sirkiä Työsuhdeperusteinen maahanmuutto
   luokkakysymyksenä

  *

   Kati Pietarinen Pakolaispolitiikka Suomessa ja EU.n vaikutukset

  *

   Säilöönoton perusteet ja käytäntö Markus Himanen, Vapaa liikkuvuus
   -verkosto

  *

   Asianajaja Ville Hoikkala Lumeavioliittoepäilyt

  *

   Tutkija Anna Kontula Loppupuheenvuoro: Työn ja kotouttamisen suhde
   sosiologisena kysymyksenä
Share

Eksponentiaalisen kasvun paradoksi energiapolitiikassa

Maailman energiajärjestö esittää vuoteen 2050 saakka energiankulutuksen jatkuvaa ja kiihtyvää kasvua. Onko se edes teoriassa mahdollista? Päästäänkö siihen ydinvoimalla, fuusiolla vai uusiutuvilla energiamuodoilla? Luennolla käsitellään energiankäytön historiaa ja tulevaisuuden arvioita teknologian, politiikan ja ekologian näkökulmasta sekä Suomen energiatilannetta.

Järjestäjä: Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Share

Swazimaan kriisi – diktatuuria vastustava demokraattinen oppositio tarvitsee tarvitsee tukeamme

Vieraana Swazimaan valtion työntekijöiden ammattiliiton ja yhdistyneen demokraattisen opposition PUDEMOn edustaja Quinton Dlamini. PUDEMO haluaa vauhdittaa Mswatin hallintoon kohdistuvaa painetta vaatimalla kansainvälistä turismi- ja kauppasaartoa. Tarvitaan vahva kansainvälinenkin paine, jotta maassa pidettäisiiin demokraattiset vaalit ja saataisiin uusi perustuslaki.

Swazimassa noin 70 prosenttia ihmisistä on työttömänä, ja pääsy sairaanhoitoon on vähäistä tai olematonta. HIV-AIDS epidemia on maailman pahin: 43 prosenttia väestöstä on HIV-positiivisia. Myös eliniänodote on maailman alhaisimpia, vain 31 vuotta. Tämän vastakohtana kuningas Mswati III elää yltäkylläisyydessä, tuhlaten valtavia summia valtion varoja joka vuosi itselleen vaimoilleen. Jokaisella Mswatin 14 kuningattarella on oma palatsinsa.

Järjestäjä: Suomen Rauhanpuolustajat ry

Share
1 5 6 7 8 9