Onko puolueita olemassa?

Mediassa puolueet esitetään yhteiskunnallisina muutosvoimina, joiden toiminta nojautuu vahvaan ideologiseen taustaan. Tosiasiassa tämä on kuitenkin vain diskursiivinen illuusio. Puolueiden erot ovat nykyään niin vähäiset, että puolueiden olemassaolo sinänsä on asetettava kyseenalaiseksi.

Järjestää: Globaalisosialidemokraatit -verkosto

Share

Megafoni -verkkolehti: lehden uusimman numeron esittelyä

Megafoni on autonominen verkkojulkaisu, jonka tavoitteena on
yhteiskunnallisten liikkeiden sekä vasemmiston poliittisen
mielikuvituksen laajentaminen ja käsitteellisten työkalujen
terävöittäminen. Megafonia tehdään keskisormi pystyssä,
säädyllisyydestä ja siveellisyydestä piittaamatta.

Verkkolehti Megafonin juuri ilmestyneen neljännen numeron teemana on
vasemmisto. Vasemmisto on uusiutumisen tilassa. Sekä kansainvälisellä
että kansallisella tasolla haetaan uusia linjauksia 2000-luvun
työväenliikkeelle. Megafoni kantaa kortensa kekoon esittelemällä
kavalkadin yhteiskunnallisia arvioita ja aloitteita ajatellen
erityisesti poliittisen vasemmiston ja työväenliikkeeen tulevaisuutta.
Erityisenä fokuksena on tässä kuussa 20 vuotta täyttävä
Vasemmistoliitto.

Megafonia esittelemässä Markus Termonen ja Jiri Sironen. Mukana
keskustelemassa myös muun muassa Anna Kontula.

Share

EU:n uusi ulkosuhdehallinto

EU:n uusi ulkosuhdehallinto -keskustelutilaisuus lauantaina 24. huhtikuuta
kello 14-15.45 Suomen Sosiaalifoorumissa osoitteessa Dagmarinkatu 3, Helsinki (Arbis)

Tilaisuudessa keskustellaan EU:n uudesta ulkosuhdehallinnosta ja sen
vaikutuksista unionin kehityspolitiikan toteutukseen. Lissabonin
sopimuksella Euroopan unionille rakennetaan uutta ulkosuhdehallintoa ja
tehostetaan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Mutta mihin suuntaan
uudistukset EU:ta vievät ja miten kehityspoliittiset tavoitteet voidaan
jatkossa turvata osana unionin ulkopoliittista kokonaisuutta.

Tarkoituksena on keskustella EU:n ulkosuhdehallinnosta erityisesti
kehitysnäkökulmasta. EU:n uudistuksilla voidaan, jos poliittista tahtoa
riittää, lisätä johdonmukaisuutta EU:n kehitysyhteistyön tavoitteiden ja
muun EU:n ulkopoliittisen toiminnan välillä.

Ohjelma:

14:00 Tilaisuuden avaaminen ja alustus EU:n kehityspolitiikan roolista,
pääsihteeri Rilli Lappalainen, Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys
ry

14:20 Kommenttipuheenvuorot mm.:

–          kansanedustaja Minna Sirnö

–          lähetystöneuvos Pirjo Suomela-Chowdhury, ulkoasiainministeriö

–          dekaani Liisa Laakso, Helsingin yliopisto

14:40 Kehityspoliittisen johdonmukaisuuden toteutuminen

15:00 Kansalaisyhteiskunnan asema

15:20 Yleisökysymyksiä ja yhteenveto

Tilaisuuden alustaa ja juontaa Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys
ry:n pääsihteeri Rilli Lappalainen.

Lisätietoja www.sosiaalifoorumi.fi [www.sosiaalifoorumi.fi] ja www.kehys.fi
[www.kehys.fi]

Lämpimästi tervetuloa!

Paula Schuth
Tiedottaja – Information Officer

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry.
The Finnish NGDO Platform to the EU, Kehys

Share

Kohti väkivaltaa torjuvaa kasvatuskulttuuria!

Mikä on moraali- ja kansalaiskasvatuksen paikka opetussuunnitelmassa? Millaisen kentän koulu tarjoaa kasvamiselle väkivallattomuuden periaatteeseen? Kuinka rakentaa väkivallasta vapaata kasvatuskulttuuria?

Rauhankasvatusinstituutti järjestää koulun ja nuorisotyön sekä kansalaisjärjestöjen väelle suunnatun teach-in -tyyppisen tapaamisen, jossa käsitellään väkivaltailmiötä lasten ja nuorten maailmassa. Ajankohtaisina haasteina käsitellään koulukiusaamista ja muita väkivallan muotoja koululaisten keskuudessa, väkivaltaa poliittisen ja mediajulkisuuden teemana sekä erilaisia käytännön vastauksia väkivaltakulttuurin torjumisen tiimoilta.

Tilaisuuteen kutsutaan psykologian, kasvatustieteen, sosiaalipsykologian, sosiologian ja kulttuurintutkimuksen sekä lapsi- ja nuorisotutkimuksen näkökulmaa edustavia tutkijoita, opettajia ja nuorisotyöntekijöitä ja erityisesti Kiva-koulu -hankkeeseen osallistuvien koulujen henkilökuntaa, väkivaltakysymyksen kanssa toimivia kansalaisjärjestöjä ja muita kansalaisaktivisteja, joita kiinnostaa edistää väkivallattomuuden periaatteen toteutumista sekä aikuisten ja lasten välisessä että lasten ja nuorten keskinäisessä kanssakäymisessä. Eri näkökulmista asiaa valottavien pyydettyjen puheenvuorojen sekä yhteisen keskustelun pohjalta pohdimme ajankohtaisia haasteita väkivallattomuuden periaatteen edistämisessä kasvatuksen alalla.

Järjestäjä: Sari Vesikansa / Rauhankasvatusinstituutti

Share
1 2 3 4 5 8