Maahanmuuttokeskustelu reloaded

Järjestää: Kriittisen siirtolaistutkimuksen verkosto yhdessä 
Rakennusliiton kanssa

  Taustaa

Keskustelu maahanmuutosta Suomessa on hajanaista ja painottuu niin 
kutsuttujen maahanmuuttokriitikoiden argumentteihin reagointiin. 
Hajanaisuus ilmenee maahaanmuuttajien kannalta ongelmallisten ilmiöiden 
käsittelemisessä yksittäistapauksina ilman, että ilmiötä 
tarkasteltaisiin yhteiskunnallisena ja poliittisena kokonaisuutena.

Olemme kiinnostuneet Maahnamuuttokeskustelun luomisesta, jossa pohjana 
on siirtolaisuuden tarkastelu kokonaisuutena ilman, että sitä 
tarkastellaan lähtökohtaisesti niin kutsutun kantaväestön ongelmana.

  Työpajat sosiaalifoorumeissa

Haluamme avata muun muassa yksittäisten keskustelutilaisuuden kautta 
jatkuvan, kehittyvän diskurssin. Tilaisuudet ovat sidoksissa muihin 
prosesseihin, joilla pyritään avaamaan keskustelua ja lisäämään 
tietoisuutta siirtolaisuudesta kokonaisuutena. Avauksena tälle 
järjestämme kaksi työpajaa eri alojen toimijoita yhteen kokoavissa 
sosiaalifoorumeissa.

Suomen sosiaalifoorumissa Helsingissä tarkoitus on lähestyä teemaa 
/ongelmana/. Avaamme aihetta tarkastelemalla eri mekanismeja, joilla 
ihmisiä hallitaan maahanmuuttopolitiikan keinoin. Tässä suurena tekijänä 
ovat erilaiset prekaarit työsuhteet ja maahanmuuttajien asettaminen 
eriarvoiseen asemaan ammattinsa ja työllistymismahdollisuuksiensa 
perusteella. Lähestymme teemaa myös pakolaispolitiikan ja erilaisten 
“epäsäännöllisten” siirtolaisuuden muotojen kautta.

Pyydämme seuraavia tahoja pitämään puheenvuoroja:

  *

   Tutkija Mervi Leppäkorpi Alustus: Maahanmuuton suhde
   globalisaatioon, “vapaa liikkuvuus”

  *

   Tutkija Johanna Sirkiä Työsuhdeperusteinen maahanmuutto
   luokkakysymyksenä

  *

   Kati Pietarinen Pakolaispolitiikka Suomessa ja EU.n vaikutukset

  *

   Säilöönoton perusteet ja käytäntö Markus Himanen, Vapaa liikkuvuus
   -verkosto

  *

   Asianajaja Ville Hoikkala Lumeavioliittoepäilyt

  *

   Tutkija Anna Kontula Loppupuheenvuoro: Työn ja kotouttamisen suhde
   sosiologisena kysymyksenä
Share

Eksponentiaalisen kasvun paradoksi energiapolitiikassa

Maailman energiajärjestö esittää vuoteen 2050 saakka energiankulutuksen jatkuvaa ja kiihtyvää kasvua. Onko se edes teoriassa mahdollista? Päästäänkö siihen ydinvoimalla, fuusiolla vai uusiutuvilla energiamuodoilla? Luennolla käsitellään energiankäytön historiaa ja tulevaisuuden arvioita teknologian, politiikan ja ekologian näkökulmasta sekä Suomen energiatilannetta.

Järjestäjä: Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Share

Swazimaan kriisi – diktatuuria vastustava demokraattinen oppositio tarvitsee tarvitsee tukeamme

Vieraana Swazimaan valtion työntekijöiden ammattiliiton ja yhdistyneen demokraattisen opposition PUDEMOn edustaja Quinton Dlamini. PUDEMO haluaa vauhdittaa Mswatin hallintoon kohdistuvaa painetta vaatimalla kansainvälistä turismi- ja kauppasaartoa. Tarvitaan vahva kansainvälinenkin paine, jotta maassa pidettäisiiin demokraattiset vaalit ja saataisiin uusi perustuslaki.

Swazimassa noin 70 prosenttia ihmisistä on työttömänä, ja pääsy sairaanhoitoon on vähäistä tai olematonta. HIV-AIDS epidemia on maailman pahin: 43 prosenttia väestöstä on HIV-positiivisia. Myös eliniänodote on maailman alhaisimpia, vain 31 vuotta. Tämän vastakohtana kuningas Mswati III elää yltäkylläisyydessä, tuhlaten valtavia summia valtion varoja joka vuosi itselleen vaimoilleen. Jokaisella Mswatin 14 kuningattarella on oma palatsinsa.

Järjestäjä: Suomen Rauhanpuolustajat ry

Share

Israelin siirtokunnat rauhanprosessin esteenä

Seminaarin tarkoituksena on valottaa siirtokuntaproblematiikkaa
esteenä rauhalle. Siirtokunnat ovat etenkin viimeisen vuoden aikana
olleet eniten mediassa esillä ollut teema
Israel-Palestiina-kysymykseen liittyen, joten aiheeseen on syytä
paneutua syvällisemminkin.

Puhumaan on tulossa siirtokuntien historiaan perehtynyt poliittisen
historian tutkija Timo Stewart Helsingin yliopistosta, Kirkon
Ulkomaanavun Lähi-idän asiantuntija Outi Behm ja
palestiinalaissyntyinen Kamal Aranki, joka on muun muassa ollut
perustamassa Arabikansojen ystävyysseuraa sekä Suomen
Palestiinalaisten Siirtokuntayhdistystä.

Lisäksi seminaarissa näytetään 20 minuutin pätkä dokumentista The Iron
Wall, joka käsittelee siirtokuntien rakentamista. Dokumentti on
englanninkielinen. Tilaisuuden vetää Vasemmistonuorten puheenjohtaja
Dan Koivulaakso, joka on myös Vasemmistonuorten Palestiinaan
suuntautuvan kehitysyhteistyöhankkeen entinen hankekoordinaattori.

Seminaarin järjestävät Vasemmistonuoret ja Arabikansojen Ystävyysseura

Share

Pelastavatko markkinat planeetan?

Hallitukset ja liike-elämä vakuuttavat, että ilmastonmuutos on mahdollista torjua markkinamekanismien ja innovatiivisten insinööriratkaisuiden luovalla yhdistelmällä. Näkemyksen mukaan päästökauppa ja erilaiset kompensointimekanismit vähentävät saasteita ja vihreä kapitalismi tuottaa vähähiilisen yhteiskunnan. Kokemukset esimerkiksi päästökaupasta ovat kuitenkin ristiriitaisia. Pahimmassa tapauksessa uudet markkinat eivät vähennä päästöjä, vaan ylläpitävät ympäristöllisesti kestämättömiä käytäntöjä, synnyttävät uusia spekulatiivisia kuplia ja pahentavat globaalia epätasa-arvoa.

Järjestäjät: Attac, Maan ystävät

Share
1 6 7 8 9 10