Kovemmat Kädet

Otsikko: Kovemmat Kädet.

Kuvaus: Draamatyöpaja sukupuolettuneesta väkivallasta.

Tavoitteena on haastaa ajattelua siitä mitä väkivalta on ja mistä se kumpuaa. Keskitymme etenkin naisten ja miesten välisen väkivallan kysymyksiin.

Draamatyöpaja sisältää lämmittelyleikkejä jonka jälkeen syvennytään aiheeseen erillaisten harjoitusten kautta. Draamatyöpaja käyttää teatterillisia harjoituksia, lavastetaan reaalielämän kohtauksia ja pohditaan tunteita ja ajatuksia joita kohtaukset (ja harjoitukset) herättävät. Voidaan käyttää myös ns. specktactor tekniikkaa jossa ne ryhmän jäsenet jotka katsovat kohtauksen pääsevät korvaamaan näyttelemässä olevia ja tarjoavat omaa lähestymistapaansa tilanteen purkamiseen (Boalilainen tekniikka)

Kaikki harjoitteet puretaan keskustelemalla ja pohdinnalla. Draamatyöpajassa käsitellään raskaitakin teemoja joten on erityisen tärkeää purkaa nousevat tuntemukset hallitusti sekä päättää työpaja aina positiivisin merkein.

Järjestäjä: Demokraattinen sivistysliitto ja PAND – taiteilijat rauhan puolesta

Huom! Ennakkoilmottautumiset suotavia. Ne voidaan osoittaa suoraan minulle samoin kuin tarkemmat tiedustelut työpajan sisällöstä.

Yhteystiedot. Sari.lahteinen@yahoo.com

Share

Suomen nykytila ja tulevaisuus

Tilaisuudessa keskustellaan Suomen nykyisestä taloudellisesta ja poliittisesta tilanteesta ja ulkosuhteiden luonteesta muuttuvan maailmanjärjestyksen puitteissa. Maan nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä arvioidaan siitä näkökulmasta, että monet maan nykyilmiöt ja suuntaukset ovat toisintoja maailman ja Suomen tapahtumista kuluneen sadan vuoden aikana.

VTT Petri Minkkinen alustaa keskustelua kirjansa ”Suomen tila – eriarvoisuutta, epädemokratiaa ja kuvitteellista tehokkuutta ilman
edistystä” (Helsinki; KAKTUS, 2009) pohjalta.

Järjestäjä: Tiede- ja taideyhdistys KAKTUS ry

Share

Profound discussion: The winds of the change in the world

Freedom from materialism? Towards spirituality? Free energy? Global warming or cooling? Controllers of the world? Changes in the world structure?

Just wandering the condition of the world and humanity. Consciousness and awareness seems to be rising and holistic transformation on physical, mental and spiritual level going on. Join to discuss; the future of humanity.

In English.

www.anandamarga.fi

———————————-

Käännös: Syvällistä pohdiskelua muutoksen tuulista maapallolla.

Materialismista vapaaksi? Globaali lämpeneminen vai viileneminen? Maailmaa kontrolloivat voimat? Maapallon rakenteelliset muutokset? Henkisyyden aikakausi ja henkiset ulottuvuudet? Ns. Vapaata energiaa?

Tietoisuuden kasvaessa ihmetellään maapallon ja ihmiskunnan tilaa, sekä tapahtumassa olevaa kokonaisvaltaista; fyysistä, psyykkistä ja henkistä muodonmuutosta. Liity mukaan keskustelemaan ihmiskunnan tulevaisuuden näkymistä.

Englanniksi.

Share

Talouskeskustelu: Mitä kapitalismin jälkeen?

Arvostelu uusliberalismin rattaissa ajavaa kapitalismia kohtaan lisääntyy, ja jännitys kasvaa sitä mukaa kuin pankkeja ja valtioita menee nurin narin. Yksityisomistuksen, kaupallisuuden ja materialismin haittapuolet on nyt nähty.

Eikä vasemmalle kurkistelu auta, kun pitäisi päästä suoraan eteenpäin.

On aika etsiä kuumeisesti varteenotettavaa vaihtoehtoa.

Vasen – oikea, vasen – oikea, seeeeis ja uusin aattein eteenpäin !

Järjestäjä: Proutist Universal

Share

Kansalaisyhteiskunta rauhanrakentajana Somaliassa

Alustava ohjelma:

Abdihakim Aynte: Somali Forum for Progress – a media platform as an agent for change / Vuorovaikutteinen media muutoksentekijänä

Abdirizak H. Mohamed: Finnish Somalia Network – building trust for joint vision and leadership / Suomen Somalia-verkosto – keskinäisen luottamuksen rakentaminen ehtona yhteisille tulevaisuudennäkymille ja johtajuudelle

Ismail Aw Musse, Horseed mediayhdistys ry : The role of transnational and local media in information dissemination and peace building / Kansainvälisen ja paikallisen median rooli tiedonvälittäjänä ja rauhanrakentajana

Mukhtar Abib: Building paths for social networking / Sosiaalisten verkostojen rakentaminen ja niiden merkitys kansalaistoiminnassa

Discussion and conclusions / Keskustelu ja johtopäätökset

JÄRJESTÄJÄT

Somali Forum for Progress Finland (rekisteröitävä yhdistys; www.sfpf.wordpress.com)

Suomen Somalia-verkosto ry (www.somaliaverkosto.net)

Horseed Mediayhdistys ry/Suomen Somaliportaali (www.suomensomali.com)

Share

GMO-vapaa Suomi

Geenimuuntelu – miksi sitä vastustetaan?
Ideapaja gm-pottujen pään menoksi

Vielä ennen kevään kylvöjä on syytä keskustella, minkälaista
maanviljelyä Suomessa harjoitetaan tulevaisuudessa. Jos gm-lobbareiden
suunnitelmat toteutuvat, tavanomaisille ja luomupelloille tulee
meilläkin kyytiä. Eduskuntakäsittelyssä oleva gm-viljelyä koskeva laki
on vastuuton.

Keskustelua johdattamassa Markku Rämö ja Jenni Sademies
GMO-vapaa Suomi -kampanjasta.

Tule mukaan ideoimaan, miten GMO:t pidetään poissa Suomen pelloilta!

Järjestää: GMO-vapaa Suomi -kampanja
http://www.gmovapaa.fi/

Share

Lenin ja 2000-luvun sosialismi

Leninin syntymästä tulee huhtikuussa kuluneeksi 140 vuotta. Mitä annettavaa Leninillä voisi olla 2000-luvun radikaalin vasemmiston politiikalle ja sosialismille?

Keskustelua vauhdittavat sosialismi.netin vastaava toimittaja Miika Salo, keravalainen Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Pia Lohikoski sekä Kommunistisen nuorisoliiton Lauri Alhojärvi. Puheenjohtajana toimii toimittaja Marko Korvela Tiedonantaja-lehdestä.

Keskustelun järjestävät Kommunistinen nuorisoliitto, sosialismi.net sekä Demokraattinen Sivistysliitto.

Share
1 2 3 4 5 10