Suomen sosiaalifoorumin yleiskokous 9.6.2015 klo 17

Suomen sosiaalifoorumin yleiskokous 9.6.2015 klo 17
seurakuntien talolla os. Kolmas linja 22, Helsinki. Vahtimestari opastaa ala-aulasta eteenpäin.

Käsiteltävät asiat:

– Vuosien 2016-2017 sosiaalifoorumin tili- ja vastuujärjestö.
– Seuraavien sosiaalifoorumien ajankohta: keväällä vai syksyllä?
– Suomen sosiaalifoorumien organisoinnin pitkän ajan kehittäminen.

Kokouksessa keskustellaan ehdotuksesta perustaa yhdistys, joka hoitaisi sosiaalifoorumin organisoimista jatkossa.

Edellisessä kokouksessa ehdotus herätti kommentteja puolesta ja vastaan.

Onko tarkoituksenmukaista perustaa esim. Suomen sosiaalifoorumin tuki ry, jossa sosiaalifoorumin jatkuvuudesta kiinnostuneet järjestöt sitoutuisivat yhteistoimin järjestämään tapahtuman?
Yhdistyksen perustamista kannattavat ovat esittäneet, että yhdistykselle sovittaisiin säännöt yleiskokouksissa ja siihen voisivat liittyä myös henkilöjäsenet. Itse tapahtuman kulkua ohjaamaan valittaisiin ohjausryhmä ja pidettäisiin kaikille avoimia yleiskokouksia.

Kokous on avoin kaikille Suomen sosiaalifoorumin järjestämisestä kiinnostuneille. Tervetuloa!

Share

Järjestäjät: muistakaa ilmoittautua 31.1.2015 mennessä

Kaikki seminaareja ja työpajoja sosiaalifoorumissa järjestävät, muistattehan ilmoittautua tammikuun loppuun mennessä. Tässä menettelytapaohjeet ja tässä ilmoittautumislomake.

Pyydämme käyttämään ilmoittautumisessa tuota lomaketta, jotta kaikki tarvittavat  tiedot tulevat kirjatuksi heti kerralla. Toiveen on, että seminaareja ja työpajoja olisi järjestämässä kutakin vähintään kaksi tahoa (järjestöä, verkostoa tms.).

Tässä alustava kuvaus sosiaalifoorumin teemoista, jotka täsmentyvät järjestelyjen edetessä:

Maailmantalous nyt

Tavoitteena on saada suomalaiset näkemään maailmantalouden rakenne oikein ja sen eriarvoisuutta luova vaikutus kaikissa maissa sekä toimimaan tilanteen muuttamiseksi. Kansainvälisten sopimusten epäoikeudenmukaisuus erityisesti globaalin etelän maille.

Hyvinvointi kuuluu kaikille

Mitä jokainen voi tehdä, että oikeudenmukainen hyvinvoinnin ja mahdollisuuksien jakautuminen maailmassa toteutuu. Mikä on suurien firmojen ja valtioiden rooli hyvinvoinnin epäoikeudenmukaisessa jakautumisessa? Miten vaikutamme niiden toimintaan?

Ympäristötulevaisuus

Kuivuus ja tulvat ja muut ympäristökatastrofit: Keihin ne pahiten kohdistuvat, mikä on rikkaiden maiden osuus niiden syntymisessä? Perhosensiipiefekti Suomesta koko maapallon hyväksi: kaikki voi alkaa pienistä teoista. Miten kasvatamme pienistä teoista suuria?

Rauha, ihmisoikeudet ja demokratia

Sota on pahin hyvinvoinnin este, korruptio syö luottamusta ihmisten väliltä ja suurvallat kamppailevat resursseista eri alueilla ihmisistä välittämättä. Tutkitaan yhteiskunnan rakenteita perusedellytyksenä sekä ihmisoikeuksille että hyvinvoinnille. Tasa-arvon eri ulottuvuudet. Eriarvoisissa yhteiskunnissa kärsivät eniten lapset ja naiset. Mitä teemme arkipäivässä näiden asioiden muuttamiseksi?

Kulttuureiden moniarvoisuus

Miten kohtaamme vieraiden kulttuureiden ihmiset? Miten muutamme asenteita? Uskontojen merkitys eri kulttuureissa.

 

Lisätietoja: info (ät) sosiaalifoorumi (piste) fi

Share

SSF Yleiskokous 11.2.2015 klo 18.00

Tervetuloa Suomen sosiaalifoorumin yleiskokoukseen 11.2.2015 klo 18.00 Hämeentie 48, Helsinki. (Tapaamme Voima lehden toimistolla. Kirjakaupan vieressä olevasta portista pääsee sisäpihalle, portti avautuu sisäänpäin eikä ole lukossa.)

Sosiaalifoorumin yleiskokoukset ovat avoimia kaikille Sosiaalifoorumin suunnittelusta kiinnostuneille.

Lisätietoja: info (ät) sosiaalifoorumi (piste) fi

 

Share

Ehdotuksia kutsuttavista kehitysmaavieraista

Järjestöillä on mahdollisuus ehdottaa yleiskokoukselle kehitysmaavieraita kutsuttavaksi Suomen sosiaalifoorumiiin 25. – 26.4.2015. Vieraiden tulee olla toiminnassaan sosiaalifoorumin perusperiaatteita, kuten demokratiaa, tasa-arvoa, rauhaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavia henkilöitä.

Tapahtuman talousarvioon on varattu avustusta seitsemälle henkilölle matka- ja majoituskuluja 1250€/henk. sekä päiväraha-avustusta neljäksi päiväksi 36€/vrk. (7x4x36€, pe, la, su ja ma)

Järjestö laatii vierailun matkasuunnitelman ja kokonaisbudjetin. Näiden tulee sisältää matka- ja majoituskustannukset, tiedot majoituksesta sekä siitä miten henkilö osallistuu sosiaalifoorumiin ja mitä muuta ohjelmaa hänelle mahdollisesti Suomessa järjestetään.

Järjestö vastaa itse vieraiden kutsumisesta, matkojen + majoituksen varaamisesta, maksusta sekä kaikista vierailuun liittyvistä kuluista. Tapahtuman jälkeen etukäteen hyväksytyt kulut maksetaan vieraita kutsuneille järjestöille.

Ehdotukset kehitysmaavieraista tulee jättää 12.1.2015 mennessä osoitteeseen info (ät) sosiaalifoorumi (piste) fi.

Yleiskokous tekee päätökset kutsuttavista vieraista.

Share

Töihin Suomen sosiaalifoorumiin 2015

Suomen sosiaalifoorumin 2015 tili- ja vastuujärjestö Attac ry etsii henkilöitä Suomen sosiaalifoorumin 2015 hankekoordinaattorin, tiedottajan sekä fasilitaattorin tehtäviin.

Hankekoordinaattorin tehtävät

 • vastaa sosiaalifoorumin kokoamisen käytännön järjestelyistä (tilat, aikataulut, materiaalit yms.) ja suunnittelusta yhdessä n. 120 yhdistyksen kanssa pyrkien uudistamaan toimintatapoja.
 • toimii teemaryhmien vetäjistä muodostuvan ohjausryhmän esittelijänä ja päätösten toimeenpanijana
 • huolehtii yleiskokousten käytännön järjestelyistä ja hoitaa yleiskokousten antamat tehtävät
 • raportoi valmistelun etenemisestä em. kokouksille sekä tili- ja vastuujärjestölle
 • vastaa vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytoinnista ja perehdyttämisestä
 • antaa tiedottajalle materiaalia ja tietoja sosiaalifoorumin valmistelun etenemisestä

Hankekoordinaattorin tehtävä on vaativa. Siinä edellytetään hyvää järjestökentän tuntemusta, organisointi- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä työskennellä itsenäisesti. Hyvä kielitaito luetaan eduksi.

Hankekoordinaattorin tehtävästä maksetaan kilpailukykyinen palkka ja hänet palkataan ajalle 1.2.-30.4.2015. Mikäli on tarvetta, hän joutuu työskentelemään tuntipalkalla myös tammikuun lopulla ja toukokuussa hoitamaan raportoinnin. Näistä sovitaan erikseen palkkauksen yhteydessä. Koordinaattorin on pidettävä tarvittavaa tuntikirjanpitoa työajoistaan.

 

Tiedottaja (80 %) tehtävät

 • päivittää kotisivuja ja luo sisältöjä nettiin sekä sosiaalifoorumin valmistelun että toteutuksen aikana ja sen jälkeen
 • vastaa tiedotuksesta eri medioille
 • hoitaa yhteydet Suomen sosiaalifoorumi 2015 –lehteen
 • hoitaa yhdessä ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa sosiaalifoorumin reaaliaikaisen videoinnin nettiin
 • vastaa haastatteluiden toteutuksesta, aineistojen jatkokäsittelystä ja levittämisestä
 • rekrytoi ja hoitaa vapaaehtoisten perehdyttämisen siltä osin kuin he toimivat viestinnän tehtävissä
 • osallistuu ohjausryhmän kokouksiin ja yleiskokouksiin toimien niiden sihteerinä

Tiedottajalta edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyviä kommunikaatiotaitoja sekä nykyaikaisen IC-teknologian tuntemusta. Kielitaitona edellytetään vähintään englanninkielen tyydyttävää osaamista; muu kielitaito luetaan eduksi.

Tiedottajan tehtävästä maksetaan kilpailukykyinen palkka ja hänet palkataan ajalle 1.2.-30.4.2015. Erikseen sovitaan, missä määrin tiedottajan työaikaa lisätään assistentin tehtävien hoitamiseksi. Tiedottajan on tarvittaessa pidettävä tuntikirjanpitoa.

 

Fasilitaattori (100 tuntia)

Sosiaalifoorumin aikana nostetaan esiin kysymykset sosiaalifoorumin toimintatapojen uudistamisesta sekä asioista, jotka voimauttavat kehityspoliittiseen työhön osallistuvia ihmisiä. Esitä lyhyt kuvaus ideastasi, miten em. asia toteutetaan ja lähetä meille.
Fasilitaattorin työaika on yksittäisiä koulutus- ja kokoontumispäiviä ajalla 1.2.-30.4.2015. Palkanmaksussa edellytetään tuntikirjanpitoa.

Hakemukset osoitetaan Attac ry:n hallitukselle os. Hämeentie 48, 00500 Helsinki tai sähköpostilla attac [ät] attac [piste] fi. Lisätietoja antaa Pirjo Kerminen gsm 040 821 6976.

Hakemusten määräaika päättyy 5.1.2015.

Share

Ilmoittautuminen seminaarien järjestäjille alkanut

Suomen Sosiaalifoorumi järjestetään 25. – 26.4.2015 Helsingin ruotsinkielisellä työväenopistolla, Arbiksella, osoitteessa Dagmarinkatu 3, Helsinki.

Vuoden 2015 Sosiaalifoorumin tili- ja vastuujärjestönä toimii Attac ry.

Suomen Sosiaalifoorumi on viikonlopun mittainen tapahtuma, joka muodostuu kymmenistä osatapahtumista. Sosiaalifoorumia on järjestämässä suuri joukko erilaisia kansalaisjärjestöjä, verkostoja, yhteiskunnallisia liikkeitä, ay-liikkeitä, kirkollisia ja kulttuurialan toimijoita.

Tervetuloa mukaan! Ilmoittautumiset osatapahtumien järjestäjäksi ovat nyt käynnissä, ilmoittakaa seminaaristanne täällä: http://www.sosiaalifoorumi.fi/jarjesta-seminaari/

Lisätietoja: info (ät) sosiaalifoorumi (piste) fi

Share

Yleiskokous 12.11.2014 klo 16.30

Tervetuloa suunnittelemaan ensi vuoden Sosiaalifoorumia! Kaikille avoin kokous pidetään 12.11.2014 klo 16.30 Voima lehden toimistolla: Hämeentie 48, Helsinki. Kokoustila löytyy alakerrasta ja sisäänkäynti sisäpihan vasemmalta puolelta. Sisäpihalle pääsee kirjakaupan vieressä olevasta portista, joka aukeaa työntämällä. Kysy tarvittaessa ohjeita sähköpostilla.

Welcome to plan the Finnish Social Forum 2015!
Date and time: 12th November 2014 at 4.30 pm
Location: Hämeentie 48, Helsinki, office of the Voima magazine.
Step in from the gate next to the bookstore. If the gate is closed, you can open it just by pushing the door. You will find the office on the left side of the courtyard, and us at the downstairs of the office.
The meeting is open for everyone. For more information, please send an email to the address below.

Lisätietoja: info (ät) sosiaalifoorumi (piste) fi

Share