Radioaktiiviset päästöt merialueilla – Itämeri, maailman radioaktiivisin meri?

Itämeri – maailman radioaktiivisin meri?

Ydinvoimaloiden vaikutukset rannikkoalueilla.

Ulsterin yliopiston professori, biofysiikan tohtori Chris Busby on Suomessa vierailulla osana Itämeren tutkimushanketta. Busby on aikaisemmin tutkinut mm. radioaktiivisten päästöjen vaikutusta Irlanninmeren rannikkoalueilla Walesissa ja Irlannissa.

Busbyn tutkimusryhmä on löytänyt Itämeren sedimenteistä yli 50 kertaa enemmän cesium-137:ää kuin mitä Irlanninmeressä oli siellä tehdyn tutkimuksen aikana. Tutkimustulosten perusteella Itämeri on tällä hetkellä maailman radioaktiivisin meri. Mitä seurauksia tästä on odotettavissa rannikkoalueella eläville ihmisille? Mistä päästöt johtuvat ja onko niille tehtävissä jotain?

Sosiaalifoorumissa lauantaina 24.4. klo 12-13.45 liikuntasalissa, alustajana ja keskustelemassa professori Chris Busby

Tervetuloa!

Taustatietoja:

Läpimurto radioaktiivisen säteilyn terveysvaikutusten tutkimisessa, esimerkkinä Itämeri

Ulsterin yliopiston professori, biofysiikan tohtori ja Euroopan säteilyriskikomitean tieteellinen sihteeri Chris Busby on vierailulla Helsingissä 20 – 25.4.2010. Busby on tutkinut mm. radioaktiivisten päästöjen vaikutusta Irlanninmeren rannikolla Walesissa ja Irlannissa. Busbyn tutkimusryhmä on löytänyt Itämeren sedimenteistä yli 50 kertaa enemmän cesium-137:ää kuin, mitä Irlanninmeressä oli siellä tehdyn tutkimuksen aikana. Radioaktiivisuuden nousun ovat aiheuttaneet ydinkokeet, Tshernobylin onnettomuus sekä Itämeren rannikon ydinvoimaloiden jatkuvat päästöt. Itämeri on tällä hetkellä maailman radioaktiivisin meri. Tämän vaikutukset ovat havaittavissa mm. Ruotsin rannikkoalueilla rintasyövän lisääntymisenä.

Alustus liittyy Euroopan säteilyriskikomitean vasta julkaisemaan tutkimusraporttiin ECRR2010 radioaktiivisen säteilyn aiheuttamien terveysvaikutusten tutkimisesta. Käytössä ollut riskien arviointimalli on perustunut 1950-luvulla räjäytettyjen ydinpommien uhrien nopeaan, ulkoiseen altistumiseen säteilylle. Malli on kuitenkin osoittautunut riittämättömäksi selittämään pitkäaikaista, sisäistä altistumista säteilylle. ECRR2010 raportti osoittaa jo aikaisemman ECRR2003 raportin esittämän uuden riskien arviointimallin yhtäpitäväksi saatujen tutkimustulosten kanssa, ja selittää näin riskien arviointimallin ja todelliseen aineistoon perustuvien tutkimusten välillä esiintyneen ristiriidan.

Tilaisuuden järjestää Maan ystävät ry

Share

Rahoitusmarkkinavero – mistä on kyse ja miten se toimii?

Pittsburghin G20-kokous valtuutti Kansainvälisen valuuttarahaston selvittämään rahoitussektorin verottamista finanssikriisin kustannusten oikeudenmukaiseksi jakamiseksi. Yksi globaalissa ja eurooppalaisessa keskustelussa suosiota saavuttanut ehdotus koskee rahoitusmarkkinaveroa. Kaikkiin rahoitusmarkkinoiden liiketoimiin (finanssitransaktioihin) kohdistuvalla rahoitusmarkkinaverolla pyrittäisiin kitkemään reaalitaloudelle haitallista spekulatiivista sijoitustoimintaa ja finanssitransaktioiden suuren lukumäärän takia pienelläkin verolla voitaisiin kerätä myös merkittävät verotulot.

Ohjelma

14.00 Avaus
– Kalevi Sorsa -säätiö & Vasemmistofoorumi

14.15 Kapitalismin finanssoituminen
– Jaakko Kiander, johtaja, Palkansaajien tutkimuslaitos

14.45 Paneelikeskustelu: Rahoitusmarkkinavero ? mistä on kyse ja miten se
toimii?
– Kimmo Kiljunen, kansanedustaja (sd.)
– Outi Alanko-Kahiluoto, kansanedustaja (vihr.)
– Jaakko Kiander

Paneelin vetäjänä toimii erikoistoimittaja Timo Harakka

15.45 Lopetus

Tilaisuus on osa Europeans for Financial Reform -kampanjan Euroopan laajuista tempausta yleisen rahoitusmarkkinaveron puolesta.

Lue lisää Europeans for Financial Reform -kampanjasta:

www.europeansforfinancialreform.org

Järjestäjät: Kalevi Sorsa -säätiö ja Vasemmistofoorumi

Share

Sosiaalifoorumin lehdistötiedote 30.3.2010

LEHDISTÖTIEDOTE 30.3.2010:
Tervetuloa Suomen sosiaalifoorumiin 24.-25.4.

Nyt yhdeksättä kertaa järjestettävä Suomen sosiaalifoorumi on Suomen suurin ja tärkein kansalaisjärjestöjen vuotuinen kohtaaminen. Tänä vuonna sosiaalifoorumi kokoaa Helsingin kaupungin ruotsinkieliselle työväenopisto Arbikselle (Dagmarinkatu 3, Helsinki) lähes sata järjestöä yli seitsemänkymmenen esitelmän, seminaarin, paneelikeskustelun, työpajan ja muun ohjelman merkeissä. Odotamme paikalle yli 2000 osallistujaa eri puolilta Suomea keskustelemaan ja jakamaan tietoa ajankohtaisista aiheista.

Sosiaalifoorumi on kaikille kävijöille avoin ja maksuton tapahtuma. Vuoden 2010 sosiaalifoorumin pääteemoja ovat:
– Studio: koulutuspolitiikka, taide
– Pankki: finanssikriisi, sosiaalinen oikeudenmukaisuus
– Tehdas: pätkätyöt, AY-liikkeen tulevaisuus
– Rauhantalo: ihmisoikeudet, Palestiinan tilanne
– Kasvihuone: degrowth, energiankulutus

Suomen sosiaalifoorumi on osa maailmanlaajuista liikettä, jonka motto on “Toisenlainen maailma on mahdollinen.” Liike syntyi pitkälti reaktiona ns. uusliberaaliin talouspolitiikkaan ja se tutkii vaihtoehtoista globalisaatiota, joka ei tapahdu yksin suuryritysten ehdoilla, ja jossa solidaarisuus, ihmisoikeudet ja demokratia ovat keskipisteessä.

Ensimmäinen Maailman sosiaalifoorumi (World Social Forum, WSF) järjestettiin 2001 Porto Alegressa, Brasiliassa 12 000 osanottajan voimin. Siellä julkaistiin ohjelmajulistus, joka määritteli sosiaalifoorumin maailmanlaajuiseksi prosessiksi ja vapaaksi keskustelutilaksi – ei siis yksittäiseksi tapahtumaksi tai itsenäiseksi mielipiteitä ilmaisevaksi tahoksi. Tämän jälkeen WSF on ollut konkreettinen suuri, maailmanlaajuinen kokous kahdeksana vuonna (vuonna 2006 kolme samanaikaista kokousta).

Euroopan sosiaalifoorumi (European Social Forum, ESF) on järjestetty kokouksena viisi kertaa, ensimmäistä kertaa Firenzessä 2002 ja Euroopassa toimii lukuisia paikallisia sosiaalifoorumeita, joista Suomen sosiaalifoorumi on yksi.

Suomen sosiaalifoorumi järjestetään tänä vuonna 24.-25.4. Osallistuvat järjestöt ovat laaja läpileikkaus kansalaisjärjestöjen kentästä ja
tilaisuudet käsittelevät niin globaaleja kuin paikallisiakin kysymyksiä monella eri tasolla ja monesta näkökulmasta. Toisenlainen maailma on mahdollinen – Tervetuloa!

Lisätietoja: Suomen sosiaalifoorumin tiedottaja Esa Perkiö, esa.perkio@helsinki.fi, 050 542 8828. Ohjelmatiedot löytyvät Sosiaalifoorumin kotisivulta.

Liite:
Sosiaalifoorumin ulkomaiset vieraat ja eräitä muita puhujia

Viitteitä:
Maailman sosiaalifoorumin kotisivu
Euroopan sosiaalifoorumin kotisivu
Suomen sosiaalifoorumin kotisivu
Tampereen sosiaalifoorumin kotisivu


Esa Perkiö, Suomen sosiaalifoorumin tiedottaja
050 542 8828

Share

Yhteisöradion merkitys meksikolaiselle kylälle, josta 90 % työikäisistä on lähtenyt töihin Yhdysvaltoihin

Tilaisuus Etelä-Meksikon intiaanikylien yhteisöradioista. Intiaanikylissä ei yleensä ole mitään mediaa, joten paikalliset ihmiset ovat perustaneet kyliinsä yhteisöradioita, joilla kerrotaan oman kylän asioista, pidetään yllä omaa kieltä, kulttuuria ja musiikkia.

Vieraana Tepejillon yhteisöradion kuuluttaja Veronica Morales. Tepejillo on mixteco-intiaanien kylä erittäin kuivalla Mixtecon alueella. Tepejillossa ei ole töitä, joten kylän asukkaista noin 90 % on siirtolaisina Yhdysvalloissa. Varsinkin miehet lähtevät usein pohjoiseen ja palaavat kotikylään vuosien tai vuosikymmenten jälkeen.

Yhteisöradion keskeinen haaste on säilyttää kylän oma kieli ja kulttuuri siirtolaisuuden leimaamassa kontekstissa.

Veronica Morales on Tepejillon yhteisöradion keskeisiä toimijoita. Morales on kolmen lapsen äiti, sanavalmis ja karismaattinen nainen. Hän korostaa intiaanikulttuurin säilyttämisen tärkeyttä, mutta samalla puhuu naisten oikeuksista ja taistelusta machismoa vastaan.

Oaxacan osavaltiossa toimii vuosina 2008 – 2010 Suomen valtion kehitysyhteistyövaroin rahoitettu hanke Ääni intiaanikylille, joka tukee paikallisten radioiden ponnistelua antamalla niille journalistista ja teknistä koulutusta.

Ääni intiaanikylille -hanke sai syntykipinänsä vuoden 2007 Suomen sosiaalifoorumissa, jossa Diego Cruz Martinez kertoi Oaxacan yhteiskunnallisesta liikkeestä ja yhteisöradioista. Tämä tilaisuus on oiva mahdollisuus seurata, mitä kolme vuotta sitten alkaneesta kipinästä on lähtenyt liikkeelle.

Järjestävät: Ääni intiaanikylille hanke ja HSRKY/yhteiskunnallinen työ

Share

Ydinaseeton maailma – Eurooppa voi aloittaa

Kuvaus: Obama asetti tavoitteksi lopullisen ydinaseriisunnan, mutta sitten kysymykseksi nousi voiko se tapahtua meidän elinaikanamme. Samalla me tiedämme että jos ydinasevallat eivät nyt tuo pöytään lupauksia todellisesta ydinaseriisunnasta ja aikataulua ensimmäisille askelille, emme pysty estämään ydinaseteknoligiaa leviämistä. Nyt on aika aktivoitua ja vaatia ydinaseriisuntaa. Ongelmmallinen haaste on myös ns rauhanomainen ydinenergia ja se miten hallita ydinaseita varten tarvittavia raakaaineita. Meillle eurooppalaisille on ensimmäinen askel vaatia ydinaseetonta eurooppaa. Emme suostu pitämään ydinaseita omalla takapihallamme!

Ydinsulkusopimus neuvottelut alkavat 3. toukuuta New Yorkissa paikalla myös maailman rauhanliike. Tule kuulemaan ja keskustelemaan siihen liittyvistä aloitteista ja kansalaisyhteiskunnan varjotapahtumista.

Teeman johdattelemassa muun muassa Rauhanliiton puheenjohtaja Tarja Cronberg, joka tehnyt aiheesta myös selvityksen Ulkopoliittiselle Instituutille ja tutkija Kati Juva.

Järjestäjät ; Suomen Rauhanliitto – YK Yhdistys, Rauhanpuolustajat, Lääkärien sosiaalinen vastuu ja Sadankomitea

Share

Kovemmat Kädet

Otsikko: Kovemmat Kädet.

Kuvaus: Draamatyöpaja sukupuolettuneesta väkivallasta.

Tavoitteena on haastaa ajattelua siitä mitä väkivalta on ja mistä se kumpuaa. Keskitymme etenkin naisten ja miesten välisen väkivallan kysymyksiin.

Draamatyöpaja sisältää lämmittelyleikkejä jonka jälkeen syvennytään aiheeseen erillaisten harjoitusten kautta. Draamatyöpaja käyttää teatterillisia harjoituksia, lavastetaan reaalielämän kohtauksia ja pohditaan tunteita ja ajatuksia joita kohtaukset (ja harjoitukset) herättävät. Voidaan käyttää myös ns. specktactor tekniikkaa jossa ne ryhmän jäsenet jotka katsovat kohtauksen pääsevät korvaamaan näyttelemässä olevia ja tarjoavat omaa lähestymistapaansa tilanteen purkamiseen (Boalilainen tekniikka)

Kaikki harjoitteet puretaan keskustelemalla ja pohdinnalla. Draamatyöpajassa käsitellään raskaitakin teemoja joten on erityisen tärkeää purkaa nousevat tuntemukset hallitusti sekä päättää työpaja aina positiivisin merkein.

Järjestäjä: Demokraattinen sivistysliitto ja PAND – taiteilijat rauhan puolesta

Huom! Ennakkoilmottautumiset suotavia. Ne voidaan osoittaa suoraan minulle samoin kuin tarkemmat tiedustelut työpajan sisällöstä.

Yhteystiedot. Sari.lahteinen@yahoo.com

Share

Suomen nykytila ja tulevaisuus

Tilaisuudessa keskustellaan Suomen nykyisestä taloudellisesta ja poliittisesta tilanteesta ja ulkosuhteiden luonteesta muuttuvan maailmanjärjestyksen puitteissa. Maan nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä arvioidaan siitä näkökulmasta, että monet maan nykyilmiöt ja suuntaukset ovat toisintoja maailman ja Suomen tapahtumista kuluneen sadan vuoden aikana.

VTT Petri Minkkinen alustaa keskustelua kirjansa ”Suomen tila – eriarvoisuutta, epädemokratiaa ja kuvitteellista tehokkuutta ilman
edistystä” (Helsinki; KAKTUS, 2009) pohjalta.

Järjestäjä: Tiede- ja taideyhdistys KAKTUS ry

Share

Profound discussion: The winds of the change in the world

Freedom from materialism? Towards spirituality? Free energy? Global warming or cooling? Controllers of the world? Changes in the world structure?

Just wandering the condition of the world and humanity. Consciousness and awareness seems to be rising and holistic transformation on physical, mental and spiritual level going on. Join to discuss; the future of humanity.

In English.

www.anandamarga.fi

———————————-

Käännös: Syvällistä pohdiskelua muutoksen tuulista maapallolla.

Materialismista vapaaksi? Globaali lämpeneminen vai viileneminen? Maailmaa kontrolloivat voimat? Maapallon rakenteelliset muutokset? Henkisyyden aikakausi ja henkiset ulottuvuudet? Ns. Vapaata energiaa?

Tietoisuuden kasvaessa ihmetellään maapallon ja ihmiskunnan tilaa, sekä tapahtumassa olevaa kokonaisvaltaista; fyysistä, psyykkistä ja henkistä muodonmuutosta. Liity mukaan keskustelemaan ihmiskunnan tulevaisuuden näkymistä.

Englanniksi.

Share

Talouskeskustelu: Mitä kapitalismin jälkeen?

Arvostelu uusliberalismin rattaissa ajavaa kapitalismia kohtaan lisääntyy, ja jännitys kasvaa sitä mukaa kuin pankkeja ja valtioita menee nurin narin. Yksityisomistuksen, kaupallisuuden ja materialismin haittapuolet on nyt nähty.

Eikä vasemmalle kurkistelu auta, kun pitäisi päästä suoraan eteenpäin.

On aika etsiä kuumeisesti varteenotettavaa vaihtoehtoa.

Vasen – oikea, vasen – oikea, seeeeis ja uusin aattein eteenpäin !

Järjestäjä: Proutist Universal

Share
1 2 3 4 9