Kansalaisyhteiskunta rauhanrakentajana Somaliassa

Alustava ohjelma:

Abdihakim Aynte: Somali Forum for Progress – a media platform as an agent for change / Vuorovaikutteinen media muutoksentekijänä

Abdirizak H. Mohamed: Finnish Somalia Network – building trust for joint vision and leadership / Suomen Somalia-verkosto – keskinäisen luottamuksen rakentaminen ehtona yhteisille tulevaisuudennäkymille ja johtajuudelle

Ismail Aw Musse, Horseed mediayhdistys ry : The role of transnational and local media in information dissemination and peace building / Kansainvälisen ja paikallisen median rooli tiedonvälittäjänä ja rauhanrakentajana

Mukhtar Abib: Building paths for social networking / Sosiaalisten verkostojen rakentaminen ja niiden merkitys kansalaistoiminnassa

Discussion and conclusions / Keskustelu ja johtopäätökset

JÄRJESTÄJÄT

Somali Forum for Progress Finland (rekisteröitävä yhdistys; www.sfpf.wordpress.com)

Suomen Somalia-verkosto ry (www.somaliaverkosto.net)

Horseed Mediayhdistys ry/Suomen Somaliportaali (www.suomensomali.com)

Share

GMO-vapaa Suomi

Geenimuuntelu – miksi sitä vastustetaan?
Ideapaja gm-pottujen pään menoksi

Vielä ennen kevään kylvöjä on syytä keskustella, minkälaista
maanviljelyä Suomessa harjoitetaan tulevaisuudessa. Jos gm-lobbareiden
suunnitelmat toteutuvat, tavanomaisille ja luomupelloille tulee
meilläkin kyytiä. Eduskuntakäsittelyssä oleva gm-viljelyä koskeva laki
on vastuuton.

Keskustelua johdattamassa Markku Rämö ja Jenni Sademies
GMO-vapaa Suomi -kampanjasta.

Tule mukaan ideoimaan, miten GMO:t pidetään poissa Suomen pelloilta!

Järjestää: GMO-vapaa Suomi -kampanja
http://www.gmovapaa.fi/

Share

Lenin ja 2000-luvun sosialismi

Leninin syntymästä tulee huhtikuussa kuluneeksi 140 vuotta. Mitä annettavaa Leninillä voisi olla 2000-luvun radikaalin vasemmiston politiikalle ja sosialismille?

Keskustelua vauhdittavat sosialismi.netin vastaava toimittaja Miika Salo, keravalainen Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Pia Lohikoski sekä Kommunistisen nuorisoliiton Lauri Alhojärvi. Puheenjohtajana toimii toimittaja Marko Korvela Tiedonantaja-lehdestä.

Keskustelun järjestävät Kommunistinen nuorisoliitto, sosialismi.net sekä Demokraattinen Sivistysliitto.

Share

Taiteesta iloa ja elämänvoimaa – Keskustelua ja kokemuksia Metropolia Ammattikorkeakoulun Kulttuurisilta-hankkeesta

Mikä on kulttuurin paikka? Voiko taide olla laajalti hyvinvoinnin lähde?

Taiteellinen kohtaaminen ja vuorovaikutus

musiikkikasvatuksen työtapoina

Laura Huhtinen-Hildén

koulutusvastaava, musiikin koulutusohjelma

Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelmassa on käynnistynyt laaja kehittämistyö, jonka ytimessä toimii Kulttuurisilta-hanke. Tulevaisuuden musiikkipedagogin on kyettävä yhä paremmin soveltamaan musiikkikasvatusta eri ikäisten ihmisten kohtaamisessa. Paremman yhteiskunnan, henkisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisääminen taidekasvatustyön ja ilmaisukasvatuksen kautta on näkemyksemme mukaan musiikkikasvatuksen ydinaluetta. Siksi menetelmien ja lähestymistapojen tulee antaa laajat valmiuden ammatilliseen kasvuun ja vahvaan musiikkikasvattaja-identiteettiin.

Taidetyöskentelyssä osallisuuden ja onnistumisen kokemuksen turvaaminen ja elämyksellisuus vaativat toteutuakseen vankkaa ammattitaitoa. Tällaisia ammattitaidon kulmakiviä ovat mm. pedagoginen ryhmänhallinta, osallistavat opetusmenetelmät, dialogisen pedagogiikan lähestymistavat, ihmisten kohtaaminen, erilaiset soveltavan musiikkikasvatuksen ja taideintegraation menetelmät, sekä opetusprosessin hallinta, jossa elämyksellisyys ja ilo voidaan turvata.

Musiikkipedagogien koulutusta kehitetään kiinteässä vuoropuhelussa työelämän kanssa. Kulttuurisilta-hanke etenee erityisryhmien tarpeista lähtevinä osaprojekteina, jotka yhdistetään pääkaupunkiseudun kulttuuri- ja taidelaitosten toimintaan sekä Metropolian koulutukseen. Koulutuksen keskiössä ovat osallistavan ja vuorovaikutuksellisen musiikkikasvatuksen menetelmät ja näin saadut valmiudet laajentavat perinteistä musiikkipedagogin työkenttää ja antavat valmiuksia toteuttaa laaja-alaista musiikkikasvatusta erilaisissa ympäristöissä. Osallistavien menetelmien avulla tuodaan taiteellispedagogista toimintaa yhä paremmin ihmisten ulottuville.

Taiteesta hyvinvointia nykyistä laajemmalle väestön osalle

”Kulttuurisilta- osallistava kulttuurikasvatus pääkaupunkiseudun palvelutuotannossa” on Euroopan aluekehitysrahaston tukeen perustuva Metropolian EU-hanke, jossa musiikin koulutusohjelma kehittää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien kanssa kulttuuripalvelujen tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta. Hanke saa rahoitusta Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta. Valvojaviranomaisena toimii Uudenmaanliitto.

Kulttuurisilta-hankkeella halutaan tavoittaa etenkin ne kaupunkilaiset, jotka jäävät kulttuuri- ja taidekokemusten katvealueelle, kuten lapset, nuoret, maahanmuuttajat ja vanhukset. Monitaitoiset musiikinopiskelijat toteuttavat taidetyöpajoja niin Tapiola Sinfonietan, Helsingin kaupunginteatterin kuin Vantaan musiikkiopiston ja vapaa-ajan palveluiden kanssa. He luovat yhteyksiä lakisääteisiä kulttuuripalveluja tarjoavien toimijoiden ja alan koulutusta järjestävän Metropolia Ammattikorkeakoulun välille. He kohtaavat kaupunkilaisia kirjastoissa, palvelutaloissa, sairaaloissa, eri kulttuurien kohtaamispaikoilla.

Yhteystiedot

Laura Huhtinen-Hildén

Koulutusvastaava, hankkeen johtaja

050 401 3469

Anna-Maija Iskanius

Projektipäällikkö

040 558 7928

Share

Päivähoito 2020 – ihmistehokanala vai kasvatuskumppani?

30 lasta yhtä loppuunpalanutta vanginvartijaa kohden vai pienryhmiä ja motivoituneita ammattikasvattajia? Kunnallisia päiväkotipaikkoja kaikille vai omat paikat rikkaille ja köyhille perheille? Hektisiä lapsiparkkeja vai virikkeellisiä kasvamisympäristöjä? Näihin ja moniin, moniin muihin tärkeisiin päivähoitoa koskeviin kysymyksiin tartutaan eri tahoja edustavien asiantuntijoiden voimin Vasemmistonuorten ”Päivähoito 2020…”-seminaarissa. Miten suomalainen varhaiskasvatustyö voi tänään ja mitä huomiselta uskaltaa odottaa? Tule mukaan ja ota selvää!

Järjestäjä: Vasemmistonuoret

Share

Onko puolueita olemassa?

Mediassa puolueet esitetään yhteiskunnallisina muutosvoimina, joiden toiminta nojautuu vahvaan ideologiseen taustaan. Tosiasiassa tämä on kuitenkin vain diskursiivinen illuusio. Puolueiden erot ovat nykyään niin vähäiset, että puolueiden olemassaolo sinänsä on asetettava kyseenalaiseksi.

Järjestää: Globaalisosialidemokraatit -verkosto

Share

Megafoni -verkkolehti: lehden uusimman numeron esittelyä

Megafoni on autonominen verkkojulkaisu, jonka tavoitteena on
yhteiskunnallisten liikkeiden sekä vasemmiston poliittisen
mielikuvituksen laajentaminen ja käsitteellisten työkalujen
terävöittäminen. Megafonia tehdään keskisormi pystyssä,
säädyllisyydestä ja siveellisyydestä piittaamatta.

Verkkolehti Megafonin juuri ilmestyneen neljännen numeron teemana on
vasemmisto. Vasemmisto on uusiutumisen tilassa. Sekä kansainvälisellä
että kansallisella tasolla haetaan uusia linjauksia 2000-luvun
työväenliikkeelle. Megafoni kantaa kortensa kekoon esittelemällä
kavalkadin yhteiskunnallisia arvioita ja aloitteita ajatellen
erityisesti poliittisen vasemmiston ja työväenliikkeeen tulevaisuutta.
Erityisenä fokuksena on tässä kuussa 20 vuotta täyttävä
Vasemmistoliitto.

Megafonia esittelemässä Markus Termonen ja Jiri Sironen. Mukana
keskustelemassa myös muun muassa Anna Kontula.

Share

EU:n uusi ulkosuhdehallinto

EU:n uusi ulkosuhdehallinto -keskustelutilaisuus lauantaina 24. huhtikuuta
kello 14-15.45 Suomen Sosiaalifoorumissa osoitteessa Dagmarinkatu 3, Helsinki (Arbis)

Tilaisuudessa keskustellaan EU:n uudesta ulkosuhdehallinnosta ja sen
vaikutuksista unionin kehityspolitiikan toteutukseen. Lissabonin
sopimuksella Euroopan unionille rakennetaan uutta ulkosuhdehallintoa ja
tehostetaan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Mutta mihin suuntaan
uudistukset EU:ta vievät ja miten kehityspoliittiset tavoitteet voidaan
jatkossa turvata osana unionin ulkopoliittista kokonaisuutta.

Tarkoituksena on keskustella EU:n ulkosuhdehallinnosta erityisesti
kehitysnäkökulmasta. EU:n uudistuksilla voidaan, jos poliittista tahtoa
riittää, lisätä johdonmukaisuutta EU:n kehitysyhteistyön tavoitteiden ja
muun EU:n ulkopoliittisen toiminnan välillä.

Ohjelma:

14:00 Tilaisuuden avaaminen ja alustus EU:n kehityspolitiikan roolista,
pääsihteeri Rilli Lappalainen, Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys
ry

14:20 Kommenttipuheenvuorot mm.:

–          kansanedustaja Minna Sirnö

–          lähetystöneuvos Pirjo Suomela-Chowdhury, ulkoasiainministeriö

–          dekaani Liisa Laakso, Helsingin yliopisto

14:40 Kehityspoliittisen johdonmukaisuuden toteutuminen

15:00 Kansalaisyhteiskunnan asema

15:20 Yleisökysymyksiä ja yhteenveto

Tilaisuuden alustaa ja juontaa Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys
ry:n pääsihteeri Rilli Lappalainen.

Lisätietoja www.sosiaalifoorumi.fi [www.sosiaalifoorumi.fi] ja www.kehys.fi
[www.kehys.fi]

Lämpimästi tervetuloa!

Paula Schuth
Tiedottaja – Information Officer

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry.
The Finnish NGDO Platform to the EU, Kehys

Share
1 2 3 4 5 9